Passasjen mellom Helga Engs hus og Fysikkbygningen

Plassen foran Fysikkbygningens hovedinngang er en del av en tverrakse som strekker seg øst–vest fra Halvor Blinderens plass til Astrofysikkbygningen. Rekker av gamle lindetrær markerer denne tidlige linjeføringen. Fysikkbygningen markerer også den syd–nordgående hovedaksen. I uterommet foran Fysikkbygningen krysser disse aksene hverandre. Se kart.