Matpakkeplasser på Blindern

Ta med deg matpakken ut, og finn energi og inspirasjon i Blinderns grønne omgivelser! Velg mellom tolv matpakkeplasser: Noen er sentralt plassert og er godt kjent, andre er litt utenfor den daglige løypa.

Hvordan ble uterommene til?

Utbyggingen av Blindern har skjedd i etapper siden starten av 1930-tallet. Grøntområdene har blitt til over lang tid, og mange planer og aktører har satt sitt preg på området. Her er et kort tilbakeblikk på historien, med fokus på de store utbyggingsperiodene på 1930, -60- og -90-tallet.

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker eller om vi planlegger arbeider der der du jobber?
Se oversikt over pågående og planlagte arbeider.