English version of this page

UiO på Akershus universitetssykehus, Ahus

Studenter ved profesjonsstudiet i medisin deltar i undervisning lagt til Ahus. Ahus er også praksissted for medisinstudenter.

Se kart på Ahus sine nettsider:

Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 9. juli 2020 09:36