Aker sykehus, undervisningssted for medisinstudenter ved UiO

Aker sykehus er en del av Oslo universitetssykehus (OUS) og undervisningssted for indremedisinske fag og praksissted for medisinstudenter.

Kart, Oslo universitetssykehus' egne sider:

Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 13. mars 2018 12:44