Kart over Radiumhospitalet

Radiumhospitalet er undervisnings- og praksissted for studentene i deler av profesjonsstudiet i medisin.

Kart over Radiumhospitalet

Se sykehusets egne nettsider:

Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 15. aug. 2017 13:04