English version of this page

UiO på Diakonhjemmet sykehus

Diakonhjemmet sykehus er undervisnings- og praksissted for studentene i deler av profesjonsstudiet i medisin.

Se sykehusets egne nettsider:

Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 9. juli 2020 09:49