Diakonhjemmet sykehus

Diakonhjemmets sykehus er undervisnings- og praksissted for studentene i deler av profesjonsstudiet i medisin.

Se sykehusets egne nettsider:

Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 10. des. 2014 10:04