Kart over Radiumhospitalet

Radiumhospitalet er undervisnings- og praksissted for studentene i deler av profesjonsstudiet i medisin.

Kart over Radiumhospitalet

Se sykehusets egne nettsider for mer informasjon om parkering:

Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 7. nov. 2019 09:25