Kart over Radiumhospitalet

Studenter i deler av profesjonsstudiet i medisin har undervisning og praksis på Radiumhospitalet.

Kart over Radiumhospitalet

Se sykehusets egne nettsider for mer informasjon:

Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 8. jan. 2020 15:02