English version of this page

Parkeringsplassar på UiO

Oversikt over parkeringsplassar for tilsette og besøkande. Studentparkering finst bak Frederikkebygningen og nedanfor Geologibygningen. 

Blindern

UiO anbefaler gjestar, studentar og tilsette å sykle, gå eller reise med T-bane, trikk og buss.

Blindern parkeringskart
Kart over parkeringsplassar på Blindern. A = parkering for tilsette. S = parkering for studentar. B = Betalt parkering. EL = Plassar for elbil. Det finst nokre reserverte plassar for besøkande samt personar som er tildelt R-fordel. Studentparkeringa (S) har plassar for betaling.

Sentrum

Tilsette:

 • Nokre få plassar i bakgården til Frederiks gate 3. 
 • Nokre få plassar i bakgården til St. Olavs gate 29.
 • Parkeringsplassen bak Historisk museum er stengd fram til hausten 2020.

Studentar:

Det finst ingen UiO-studentparkeringsplassar i sentrum. 

  Tøyen: Naturhistorisk museum

  Køyring og parkering i Botanisk hage er forbode.

  Tøyen parkeringskart
  A = parkering for tilsette med A-fordel. P = offentleg parkering for gjestar. EL = Parkering med EL-lader. HC = Parkering for bevegelseshemma. R= Reservert parkering for de med R-fordel.

  Gaustad: Forskningsparken

  UiO/USIT har ingen parkeringsplassar rett utanfor Kristen Nygaards hus. Alle gjesteparkeringsplassane ved dette bygget høyrer til Norsk Regnesentral. Det er framleis mogleg å parkere i nærleiken.

  Parkere med parkeringsløyve

  Parkering utan parkeringsløyve

  • Om du må parkere ei kortare stund rett ved Kristen Nygaards hus på grunn av tungt verktøy, maskiner e.l., eller berre for å levere noko, snakk med USITs ekspedisjon, så freistar vi å låne ein plass av Norsk Regnesentral.
  • Om du eller gjestane dine ikkje har parkeringsløyve, kan du betale parkering i parkeringshuset til Forskningsparken eller Rikshospitalet.

  Parkeringskart for USIT

  Gaustad: Domus Medica og Domus Odontologica

  Parkeringshus i Ole-Johan Dahls hus og Domus Medica tilbygg

  Parkering for elbilar

  Det er ladeplassar for elbilar i parkeringshuset til Domus Medica tilbygg, i parkeringshuset til Ole-Johan Dahls hus og på parkeringsplassen bak Gaustadalléen 30.

  Plassane skal berre nyttast av skilta elbilar under lading og er ikkje meint som reserverte p-plassar for elbilar. Gyldig parkeringsløyve er påkrevd. Plassane gjeld ikkje for hybridbilar.

  Feilparkering

  Feilparkerte bilar og bilar utan gyldig parkeringsløyve kan få kontrollgebyr. Gebyrbeløpet er fastsatt i parkeringsforskrifta av 1.1.2017 og vert innkrevd av Apcoa A/S (apcoasupport.no).

  Gaustad: Harald Schjeldrups Hus

  • Parkering for tilsette: Ved enden av Forskingsveien 3a.

  • Gjesteparkering: Mot betaling i Forskningsveien eller ta kontakt med avdelinga for å få gjestekort til å parkere på A-plassane.
  • Det er ingen eigne parkeringsplasser for studentar i Forskningsveien.

  Gaustad: Rikshospitalet

  For å få tilgang til ansattparkering ved Oslo universitetssykehus (OUS) må du ta kontakt med oss@ous-hf.no eller parkering@ous-hf.no. Da får du tilsendt lenke til parkeringsløysinga.

  • Eksternt tilsette følgjer same prosedyre som tilsette når det gjeld registrering og betaling. Det er eigne retningslinjer for kven som kan nytta seg av denne løysinga.
  • Registrer kva periode du ønsker å parkera og hugs å kontrollera dato for oppstart. Du viderekobles til betalingsløysing basert på forskuddsbetaling.
  • Du vil bli varsla om utløp av eksisterande avtale.
  • Du kan ta vare på den mottatte lenken på pc, men du kan òg vidaresenda han til nettbrett eller mobil slik at du kan gjera endring i registreringsnummer på fleire plattformer. Du kan endra registreringsnummer så mange gonger du ønsker.
  • Når du er registrert  treng du ikkje fysisk oblat for å parkera. Parkeringsbetjenter sjekkar om registreringsnummeret ditt er godkjent eller ikkje.

  Meir om parkering og prisar på Rikshospitalet finn du på sjukehusets eigne sider (oslo-universitetssykehus.no)

  Geitmyrsveien 69/71

  Parkeringsplass bak bygninga med 22 plassar for tilsette.

  OUS for IMB og Klinmed

  For å få tilgang til ansattparkering ved Oslo universitetssykehus (OUS) må du ta kontakt med oss@ous-hf.no eller parkering@ous-hf.no. Da får du tilsendt lenke til parkeringsløysinga.

  • Eksternt tilsette følgjer same prosedyre som tilsette når det gjeld registrering og betaling. Det er eigne retningslinjer for kven som kan nytta seg av denne løysinga.
  • Registrer kva periode du ønsker å parkera og hugs å kontrollera dato for oppstart. Du viderekobles til betalingsløysing basert på forskuddsbetaling.
  • Du vil bli varsla om utløp av eksisterande avtale.
  • Du kan ta vare på den mottatte lenken på pc, men du kan òg vidaresenda han til nettbrett eller mobil slik at du kan gjera endring i registreringsnummer på fleire plattformer. Du kan endra registreringsnummer så mange gonger du ønsker.
  • Når du er registrert  treng du ikkje fysisk oblat for å parkera. Parkeringsbetjenter sjekkar om registreringsnummeret ditt er godkjent eller ikkje.

  Meir om parkering og prisar ved OUS finn du på sjukehusets eigne sider (oslo-universitetssykehus.no)

  Frederik Holsts hus og Stjerneblokka, Lille Ullevål (Institutt for helse og samfunn)

  • Tilsettparkering langs gjerdet ved Frederik Holsts hus for dei som har registrert fordelsparkering gruppe A.
  • Gjesteparkering: Den fjerde plassen nærast stabburet er reservert til gjestar. Du kan reservere plassen i resepsjonen i Frederik Holsts hus for timane gjesten skal besøke instituttet. 

  • Betalt parkering: På delar av Nedre Ullevåls vei, inkludert området framfor Nedre Ullevål 11 kan du betale med app. Det er òg nokre betalte plassar framfor hovudinngongen ved Frederik Holsts hus.

  • Sjå kart over parkering i nærleiken av Lille Ullevål.

   

  Publisert 26. nov. 2019 15:36 - Sist endra 4. aug. 2020 10:25