English version of this page

Parkeringsplassar på UiO

Oversikt over parkeringsplassar for tilsette og besøkande. Studentparkering finst bak Frederikkebygningen og nedanfor Geolologibygningen. 

Blindern

UiO anbefaler gjestar, studentar og tilsette å reise kollektivt eller sykle til UiO. Du kjem til Blindern med T-bane, trikk og buss.

Blindern parkeringskart
Kart over parkeringsplassar på Blindern. A = parkering for tilsette. S = parkering for studentar. B = Betalt parkering. EL = Plassar for elbil. Det finst nokre reserverte plassar for besøkande samt personar som er tildelt R-fordel. Studentparkeringa (S) har plassar for betaling.

Sentrum

Tilsette:

 • Nokre få plassar i bakgården til Frederiks gate 3. 
 • Nokre få plassar i bakgården til St. Olavs gate 29.
 • Parkeringsplassen bak Historisk museum er stengd fram til hausten 2020.

Studentar:

Det finst ingen UiO-studentparkeringsplassar i sentrum. 

  Tøyen

  Køyring og parkering i Botanisk hage er forbode.

  Tøyen parkeringskart
  A = parkering for tilsette med A-fordel. P = offentleg parkering for gjestar. EL = Parkering med EL-lader. HC = Parkering for bevegelseshemma. R= Reservert parkering for de med R-fordel.

  Gaustad: Forskningsparken

  UiO/USIT har ingen parkeringsplassar rett utanfor Kristen Nygaards hus. Alle gjesteparkeringsplassane ved dette bygget høyrer til Norsk Regnesentral. Det er framleis mogleg å parkere i nærleiken.

  Parkere med parkeringsløyve

  Parkering utan parkeringsløyve

  • Om du må parkere ei kortare stund rett ved Kristen Nygaards hus på grunn av tungt verktøy, maskiner e.l., eller berre for å levere noko, snakk med USITs ekspedisjon, så freistar vi å låne ein plass av Norsk Regnesentral.
  • Om du eller gjestane dine ikkje har parkeringsløyve, kan du betale parkering i parkeringshuset til Forskningsparken eller Rikshospitalet.

  Parkeringskart for USIT

  Gaustad: Domus Medica og Domus Odontologica

  Parkeringshus i Ole-Johan Dahls hus og Domus Medica tilbygg

  Parkering for elbilar

  Det er ladeplassar for elbilar i parkeringshuset til Domus Medica tilbygg, i parkeringshuset til Ole-Johan Dahls hus og på parkeringsplassen bak Gaustadalléen 30.

  Plassane skal berre nyttast av skilta elbilar under lading og er ikkje meint som reserverte p-plassar for elbilar. Gyldig parkeringsløyve er påkrevd. Plassane gjeld ikkje for hybridbilar.

  Feilparkering

  Feilparkerte bilar og bilar utan gyldig parkeringsløyve kan få kontrollgebyr. Gebyrbeløpet er fastsatt i parkeringsforskrifta av 1.1.2017 og vert innkrevd av Apcoa A/S (apcoasupport.no).

  Gaustad: Harald Schjeldrups Hus

  • Parkering for tilsette: Ved enden av Forskingsveien 3a.

  • Gjesteparkering: Mot betaling i Forskningsveien eller ta kontakt med avdelinga for å få gjestekort til å parkere på A-plassane.
  • Det er ingen eigne parkeringsplasser for studentar i Forskningsveien.

  Gaustad: Rikshospitalet

  På Rikshospitalet er det eit eige parkeringshus med betalingsautomatar. Du kan betale per time eller kjøpe vekekort. Priser for parkering på Rikshospitalet finn du på sjukehusets nettside (oslo-universitetssykehus.no)

  Geitmyrsveien 69/71

  Parkeringsplass bak bygninga med 22 plassar for tilsette.

  OUS for IMB og Klinmed

  For å søkje om tilgang til tilsettparkeringa ved Oslo universitetssykehus (OUS) må tilsette sende inn søknadsskjema (pdf) og fakturaskjema (pdf) . Send begge skjemaene til: Kundesenter, Bygg 14, Oslo universitetssykehus Ullevål, Kirkeveien 166, 0450 Oslo.

  Fakturaskjema skal kun sendast inn fyrste gong du søkjer, og du skal berre fylle ut dei tre felta merka med eit kryss på sida. I søknadsskjemaet treng du ikkje fylle ut tilsettnummer, brukarnamn og klinikk.

  Pris og oppseiing

  • Rikshospitalet: 425 kroner per månad
  • Ullevål og Radiumhospitalet: 635 kroner per månad

  OUS-tilsette vert trekt i løn, medan eksterne får faktura i posten. Du blir fakturert frå perioden parkeringsoblatet er utstedt til det vert returnert. Det er difor viktig å returnere parkeringsoblatet når du ikkje lenger treng det.

  Oppseiing må leverast innan den 20. i månaden. Du kan få midlertidig oblat ut månaden.

  Natt, helger og heilagdagar

  På kvardagar mellom kl 20.00 og 08.00, samt hele døgnet i helger og på heilagdagar, kan du parkere gratis på tilsetteplassar ved alle dei tre sjukehusa, med grønt oblat. 

  Det får du utlevert ved kundesenteret i bygg 14 på Oslo universitetssykehus Ullevål. Du kan òg sende utfylt søknadsskjema (pdf) (kryss av i feltet for grønt oblat) til kundesenteret på Oslo universitetssykehus Ullevål (sjå adresse over) og få oblatet sendt heim i posten.

  Antall parkeringstillatelsar

  Du kan ha inntil tre registreringsnummer på eit oblat som du kan byte mellom bilar. Om du ønskjer eit oblat per bil, må du betale full pris for kvart oblat.

  Endring av oblat

  Når du har fått nytt registreringsnummer og treng nytt oblat, fyller du ut søknadsskjemaet og sender det gamle oblatet i retur før du får eit nytt.

  Midlertidig p-løyve

  Ved uventa hendingar som for eksempel bil på verkstad, gløymt oblat eller anna, kan du ta kontakt med kundesenteret på telefon 23 02 70 00, kome til bygg 14A på  Oslo universitetssykehus Ullevål eller sende ein e-post til kundesenter@ous-hf.no, så vert det skanna eit midlertidig p-løyve til deg.

  Frederik Holsts hus og Stjerneblokka, Lille Ullevål (Institutt for helse og samfunn)

  • Tilsettparkering langs gjerdet ved Frederik Holsts hus for dei som har registrert fordelsparkering gruppe A.
  • Gjesteparkering: Den fjerde plassen nærast stabburet er reservert til gjestar. Du kan reservere plassen i resepsjonen i Frederik Holsts hus for timane gjesten skal besøke instituttet. 

  • Betalt parkering: På delar av Nedre Ullevåls vei, inkludert området framfor Nedre Ullevål 11 kan du betale med app. Det er òg nokre betalte plassar framfor hovudinngongen ved Frederik Holsts hus.

  • Sjå kart over parkering i nærleiken av Lille Ullevål.

   

  Publisert 26. nov. 2019 15:36 - Sist endra 26. nov. 2019 16:07