English version of this page

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)

LAMU har samme oppgaver og beslutningsmyndighet som AMU og skal følge regelverket for arbeidsmiljøutvalg.

LAMUs struktur

 • AMU vedtok 7. november 2011 at på UiO skal hvert enkelt fakultet, de to museene (NHM og KHM), sentre og andre enheter som er uten knytning til et fakultet eller museum,  Universitetsbiblioteket og Ledelsen og støtteenheter være verneområder under AMU.
 • LAMU i de verneområdene som AMU har opprettet, står fritt til å etablere LAMU for de verneområdene disse har opprettet.

Saksbehandlingsrutiner

 • AMU sender referat til LAMU i sine verneområder
 • LAMU sender referat til arbeidsmiljøutvalget på nivået over
 • LAMU som har opprettet LAMU innen sine verneområder, sender referat til disse.
 • Referat fra LAMU skal gjøres tilgjengelig for de ansatte.
 • Innkalling og sakspapirer bør vurderes å gjøres tilgjengelig for de ansatte.
 • AMU/LAMU skal sende årsrapport til aktuelt styre

Aktuelle saker for LAMU

 • Uttale seg om årsplaner og/eller handlingsplaner for HMS-arbeidet innen verneområdet
 • Påse at disse planene følges opp
 • Velge seg et fokusområde som følges opp spesielt
 • Skademeldinger, ulykkesmeldinger (også nesten-ulykker) og andre avviksmeldinger
 • Sykefraværsstatistikk
 • Påse at det gjøres risikovurderinger
 • Påse at det gjennomføres kartlegginger av arbeidsmiljøet
 • Diskutere og komme med råd ved omstillinger
 • Vurdere behov for rutiner for mottak av nytilsatte
 • Kartlegge behov for opplæring av ledere, verneombud, medlemmene i lokalt arbeidsmiljøutvalg, andre ansatte, studenter
 • Lokale byggesaker (§18-9)
 • Læringsmiljøsaker
Publisert 3. juli 2012 14:46 - Sist endret 17. aug. 2016 10:26