English version of this page

Branninstruks

Ved brannalarm, eller når du oppdager brann, er det din plikt å forlate bygningen. Avhengig av situasjonen kan du:

Varsle:

Alle som befinner seg i området skal varsles. Bruk nærmeste brannmelder. Ring brann- og redningsetaten på tlf. 110.

Redde:

Hjelp personer som trenger assistanse til sikkert sted. Foreleser/arrangør skal være pådriver for evakuering.

Slukke:

Hvis mulig, bruk nærmeste slokkeutstyr uten å utsette deg selv eller andre for fare.

Begrense:

Når du forlater bygningen/brannrommet, lukk, men ikke lås, dører og vinduer.

Evakuere:

Forlat bygningen via røykfrie rømningsveier, ikke bruk heis.

Informere:

Oppsøk UiOs sikkerhetspersonell eller nødetater om du har viktig informasjon.

Publisert 19. apr. 2018 10:42 - Sist endret 27. sep. 2019 13:07