English version of this page

Branninstruks

Ved brannalarm, eller når du oppdager brann, er det din plikt å forlate bygningen!

Varsle:

Alle som befinner seg i miljøet skal varsles. Bruk nærmeste brannmelder på vegg. Ring brannvesenet på telefonnummer 110.

Redde:

Dersom noen trenger hjelp, trå til og redd dem ut i sikkerhet.

Slukke:

Bruk nærmeste brannslange eller håndslukker. Vent med å forlate et brannsted i tilfelle brannen starter opp på nytt, men pass på at det ikke medfører fare for deg.

Begrense:

Når du forlater bygningen/brannrommet, lukk, men ikke lås, dører og vinduer. Dører må ikke være kilt fast i åpen stilling, og rømningsveier må ikke sperres.

Veilede:

Veiled og forklar om hendelsen til brannvesenet eller teknisk personell ved UiO.

Publisert 19. apr. 2018 10:42 - Sist endret 19. apr. 2018 10:56