English version of this page

Hvem skal du ta kontakt med?

Akutte nødsituasjoner på UiOs område

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113
Vakt- og alarmsentralen: 22 85 66 66

Kontakt nødetatene først, deretter vakt- og alarmsentralen.

Ikke-akutte ulykker eller hendelser på UiOs område

Vakt- og alarmsentralen: 22 85 50 07

E-post: vaktalarm@admin.uio.no

Sikkerhet og beredskap ved UiO

Beredskapsrådgivere: 22 84 55 80

E-post: sikkerhet@admin.uio.no

Brannvern ved UiO

Brannvernrådgiver, brannvern@admin.uio.no

Varsle om kritiske forhold som ansatt

Varsle om kritiske forhold som student

Se informasjon:

Si fra om læringsmiljøet