English version of this page

Hvem skal du ta kontakt med?

Akutte nødsituasjoner på UiOs område

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113
Vakt- og alarmsentralen: 22 85 66 66

Kontakt nødetatene først, deretter vakt- og alarmsentralen.

Ikke-akutte ulykker eller hendelser på UiOs område

Sikkerhet og beredskap ved UiO

Brannvern ved UiO

Varsle om kritiske forhold som ansatt

Varsle om kritiske forhold som student