English version of this page

Varsling for ansatte ved UiO

UiO skal være et trygt og åpent arbeidssted for alle. Oppdager du som ansatt kritikkverdige forhold som kan være til skade for UiO eller enkeltpersoner ved UiO, ønsker vi at du varsler om dette.

Studenter varsler ved å si fra om læringsmiljøet.

Varsle hvis det gjelder andre

Oppdager du skadelige, farlige, uetiske eller straffbare forhold ved UiO som ikke gjelder din egen person, skal du varsle arbeidsgiver eller verneombud. Du kan varsle skriftlig på nettskjema eller muntlig. Se hva du bør vite før du varsler.

Send varsel

Hvis det gjelder din egen person

  • Mobbing, trakassering og seksuell trakassering tar UiO svært alvorlig. Hvis du har opplevd dette, kan du si ifra til din nærmeste leder eller dennes overordnede. Er dette vanskelig, er det flere du kan rådføre deg med. Du kan også varsle via varslingsskjema ovenfor.
  • Andre typer kritikkverdige forhold som berører deg personlig skal du ta opp med din nærmeste leder eller dennes overordnede. I slike tilfeller skal det ikke brukes varslingsskjema.
  • UiO har egne rutiner for konflikthåndtering og HMS-avvik.