English version of this page

Varsling for ansatte ved UiO

UiO skal være et trygt og åpent arbeidssted for alle. Dersom du observerer eller opplever kritikkverdige forhold eller adferd ved UiO, ønsker vi at du sier ifra om dette.

Hvem kan du rådføre deg med?

Det er flere støttespillere ved UiO du kan søke veiledning hos før du formelt varsler om kritikkverdige forhold. 

Varsle nå

Send varsel

Si ifra via nettskjema, eller ta kontakt med din nærmeste leder og forklar situasjonen muntlig eller skriftlig.

Varslingsprosessen – skritt for skritt

Forebyggende arbeid

Arbeidsgiver har plikt til å forebygge og hindre trakassering og utilbørlig adferd på arbeidsplassen. 

Regelverk

Her finner du relevante lover, varslingsrutiner og UiOs interne retningslinjer.

Håndtering av varslingssaker

Informasjon til den som jobber med varslingssaker i mottaksapparatet.