English version of this page

Varsling for ansatte ved UiO

UiO skal være et trygt og åpent arbeidssted for alle. Oppdager du som ansatt kritikkverdige forhold som kan være til skade for UiO eller enkeltpersoner ved UiO, ønsker vi at du varsler om dette.

Studenter varsler ved å si fra om læringsmiljøet.

Varsle hvis det gjelder andre

Oppdager du skadelige, farlige, uetiske eller straffbare forhold ved UiO som ikke gjelder din egen person, skal du varsle arbeidsgiver eller verneombud. Du kan varsle skriftlig på nettskjema eller muntlig. Se hva du bør vite før du varsler.

Send varsel

Klag hvis det gjelder din egen person

Kritikkverdige forhold som berører deg personlig skal du ta opp med din nærmeste leder eller dennes overordnede. I slike tilfeller skal det ikke brukes varslingsskjema.

Les mer om UiOs rutiner for: