Melde mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer

UiO skal være et trygt og åpent arbeidssted for alle. Enhver som oppdager et mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer  kan si fra!

Når melde ifra?

Dersom du oppdager et mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer i et vitenskapelig arbeid som er utarbeidet ved Universitetet i Oslo kan du melde fra om dette her. Det er ikke nødvendig å være ansatt eller student ved Universitetet i Oslo for å melde inn saken her.

Dersom du er i tvil om det foreligger et mulig brudd eller andre kritikkverdig forhold, og ønsker å rådføre deg med noen før du melder fra, kan du kontakte Vitenskapsombudet.

1. Før du melder fra

Hva bør du vite før du melder fra om en forskningsetisk sak?

2. Hva skjer når du har meldt fra

Dette er rekkefølgen på ting som skjer når du melder fra om en varslingssak.

Rett og plikt til å melde et mulig brudd

Opplever du brudd på forskningsetiske normer har du både en rett og en plikt til å melde fra.

Retningslinjer for behandling av saker om mulig brudd på forskningsetiske normer

Forskningsetiske saker behandles i tråd med disse retningslinjene.

UiOs vitenskapsombud

Vitenskapsombudet er en uavhengig og upartisk instans for alle vitenskapelige ansatte på Universitetet i Oslo, for spørsmål og konflikter om god vitenskapelig praksis, forskningsintegritet og forskningsetikk.

Ansatt ved UiO?

Du finner en rekke ressurssider med regelverk, forskningsetisk arbeid og UiOs Forskningsetiske utvalg sine nettsider, på for ansatte-sidene våre.