English version of this page

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

SFF-logo

SFI-ordningen skal styrke innovasjon gjennom et nært samarbeid mellom forskningsintensive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping.

Big Insight

Big Insight-banner

Big Insight - Statistics for the knowledge economy - utvikler nye statistiske metoder og verktøy, for håndtering og sammenstilling av store og komplekse datasett for privat og offentlig sektor. UiO er deltaker.

CIUS

Cius-banner

Center for innovative ultrasound solutions for health care, maritime, and oil & gas industries (CIUS) skal etablere et verdensledende senter for forskning og innovasjon innenfor ultralydbasert bildebehandling til bruk i tre ulike sektorer – helse, maritimt, olje og gass. UiO er deltager.

C3

C3-banner

Centre for Connected Care (C3) etablerer nye innovative servicemodeller i helse- og omsorgssektoren. Brukeren involveres og gis påvirkningskraft og ansvar for egen helse. UiO er deltager.

CCI

CCI-banner

Center for Cardiological Innovation (CCI) utvikler nye diagnostiske metoder for å påvise hjertesvikt og andre kardiologiske sykdommer. Senteret skal utvikle neste generasjon ultralydbasert metodologi. UiO er deltager.

CENSSS

Centre for Space Sensors and Systems jobber med vitenskapelige og teknologiske utfordringer og forretningsområder innen småsatellitter for jordobservasjon og innen utforskning av månen og planetene.

iCSI

iCSI-banner

industrial Catalysis Science and Innovation (iCSI) øker industriell innovasjon, konkurransekraft og effektiv lavutslipps prosessteknologi. Senteret utvikler nye materialer og metoder for industriell verdiskaping og flytting av forskningsfronten. UiO er deltager.

SIRIUS

Sirius-banner

Centre for Scalable Data Access (SIRIUS) utvikler nye teknologier for å identifisere og behandle relevant informasjon fra den store og økende mengden digitale data ("big data"). UiO er vertskap.

Tidligere SFI-er