English version of this page

Driftsområde Nedre Blindern

Bygninger driftsområdet har ansvar for:

Kontakt

Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 Oslo Stedkode: 325120