English version of this page

Bygningsdrift Nedre Blindern

Bygninger driftsområdet har ansvar for:

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Send melding eller se dine saker

 

 

 

Kontakt

Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 Oslo