Chateau Neuf

Adresse: Slemdalsveien 15.

Google Maps

Åpne kartet i Google Maps

Parkering, kollektivtransport og åpningstider

Tilgjengelighet

  • Generelt: Bygningen har 6 etasjer som er tilgjengelige for alle. Det er 9 etasjer, de 3 øverste etasjene leies ut til andre.
  • Parkering: 2 tilrettelagt parkeringsplasser for bevegelseshemmede 15 m fra hovedinngangen.
  • Inngangsparti: Hovedinngangen er sydvendt og er godt tilrettelagt.
  • Heis: Det er 2 heiser i bygningen. Heisen i hovedvestibylen betjenes av publikum, og har en gulvflate på 1,53 x 1,8 m. Den andre heisen som betjenes av de ansatte, har guvflate 1,9 x 2,2 m.
  • Dører: En del av dørene i trafikkarealer og fellesfunksjoner har terskelhøyde, åpningsbredde og åpningskraft som avviker fra det som er foreskrevet. Ved behov vil tilrettelegning vurderes.
  • HC-WC: Bygningen har 4 HC-toaletter. to i kjelleren, ett i 1.etasje og ett i 2. etasje.
  • Undervisningsrom: Det er ikke teleslynge i bygningen.
Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 20. juni 2016 11:30