Kjemibygningen

Adresse: Sem Sælands vei 26.

Oversiktskart over Blindern

Google Maps

Åpne kartet i Google Maps

Parkering, kollektivtransport og åpningstider

Enheter som holder til i bygningen

Tilgjengelighet

  • Parkering: 2 reserverte p-plasser for bevegelseshemmede i umiddelbar nærhet til nordvendt inngang i 1 etasje.
  • Inngangsparti: Hovedinngangen er mot Apalveien. Den er tilrettelagt med rampe og motorisert døråpner.
  • Heis: 6 heiser. En av heisene er utstyrt med motorisert døråpner. Heis i sørvestre fløy har åpningsbredde 88 cm, og tung dør. Heis i nordvestre fløy har åpningsbredde 75 cm og tung dør. Heis i østre fløy har åpningsbredde 75 cm og tung dør.
  • Dører: En del av dørene i trafikkarealer og fellesfunksjoner har terskelhøyde og åpningskraft som overstiger det som er foreskrevet. Ved behov vil tilrettelegning vurderes.
  • HC-WC: Bygningen har 2 HC-toalett lokalisert i underetasjen. Begge toalettene er mangelfulle. Toalettet ved auditorium 4 har areal: 250 x 150 cm. Dørens åpningsbredde er 65 cm. Toalett i korridor ØU99 har areal 210 x 190 cm., og tung dør.
  • Undervisningsrom: Det er ikke teleslynge i bygningen.
  • Hvilerom: Ingen.
Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 7. sep. 2016 15:07