English version of this page

Bygningsdrift Øvre Blindern

Kontakt

Postadresse Postboks 1159, 0318 Oslo Besøksadresse Problemveien 13 Idrettsbygningen 0313 Oslo

Enhetskoder

Koststed 32100520 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 325140 Vortex, FS m.m.