Harriet Holters hus

Adresse: Moltke Moes vei 31.

Oversiktskart over Blindern

Tilgjengelighet

  • Parkering: Det finnes 4 reserverte p-plasser i Moltke Moes vei for bevegelseshemmede i nærheten av tilrettelagt inngang mot øst.
  • Inngangsparti: Bygningen har to innganger. Inngangen mot øst er tilrettelagt.
  • Heis: Bygningen har en heis som betjener alle etasjer og nivåer i bygningen.
  • Dører: En del av dørene inn til undervisningsrom og i trafikkarealer krever større trekkraft enn foreskrevet. Ved behov vil montasje av motoriserte døråpnere vurderes.
  • HC-WC: Bygningen har 5 HC-toaletter, ett i hver etasje.
  • Undrevisningsrom: Auditorium/PC-stue i kjelleren har høyttaleranlegg men ikke teleslynge. Ett undervisningsrom er spesielt innredet mht hørselshemmede.
  • Hvilerom: Rom K24.

Denne enheten holder til i bygningen

Om bygningen

Plantegninger

Byggeår:
1966

Adresse:
Moltke Moes vei 31

Gnr./Bnr.:
044/0085

Bruttoareal:
5.268 m²

Driftsområde:
Øvre Blindern

Bygningskode:
BL11

Energiattest:

Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 7. sep. 2016 13:08