print logo

Sophus Lies auditorium


Sophus Lies auditorium (Foto: UiO)

Tilgjengelighet

  • Parkering: Det er 4 reserverte p-plasser for bevegelseshemmede lokalisert på østsiden av bygning i Moltkes Moes vei.
  • Inngangsparti: Det er 2 innganger til bygningen. En inngang fra Universitetsområdet, og en inngang fra Moltke Moes vei. Inngangen fra Moltke Moes vei er tilrettelagt for rullestolbrukere og leder inn til nedre del av auditoriet.
  • Heis: Det er ingen heis i bygningen.
  • Dører: Dør inn til auditoriet krever høyere åpningskraft enn det som er foreskrevet. Ved behov vil tilrettelegning vurderes.
  • HC-WC: Bygningen har 1 HC-toalett lokalisert i 1etasje i tilknytning til tilrettelagt sideinngang.
  • Undervisningsrom: Det er teleslynge i auditoriet.
  • Hvilerom: Ingen.

Se også:

Publisert 25. nov. 2010 09:23 - Sist endret 12. jan. 2014 20:28