Møte nr. 5/2017 i universitetsstyret

Tid og sted: tirsdag 12. september 2017 13.00 - 18.00 og onsdag 13. september 2017 09.00 - 17.00, Det norske institutt i Roma

Seminar for styrets medlemmer

Tema for seminaret er:

  • Mål og visjon for fireårsperioden
  • Strategiske saker i prosess
  • Styrets arbeid og erfaringsdeling fra tidligere styreperiode
  • Utdanning og læringsmiljø
  • Økosystem for innovasjon
  • Internasjonalisering
  • The Guild og Horizon 2020
  • Strategi – utviklingsavtale – kommunikasjon

Ordinært styremøte


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 4/2016

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 3 Oppnevning av studentrepresentanter til skikkethetsnemnda ved Universitetet i Oslo

Saksnr. 2008/14503

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret oppnevner følgende studentrepresentanter til skikkethetsnemda ved Universitetet i Oslo for perioden 1.7.2017-30.6.2018:

  • Helge Leander B. Jensen
  • Ingvild Leren Stenrud

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 1 Universitetsdirektørens lederlønnskontrakt – stillings- og resultatkrav

Saksnr. 2008/17857

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25.


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 2 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 3 Eventuelt


 

Publisert 5. sep. 2017 12:27 - Sist endret 21. sep. 2017 12:18