Protokoll fra møte nr. 5/2017 i universitetsstyret

Møtet ble satt kl.14.15 12. september 2017 på Det norske institutt i Roma og hevet kl. 17.30.
Møtet ble satt kl. 09.00 13. september 2017 på Det norske institutt i Roma og hevet kl.15.00.

Fra styret:

Svein Stølen, Anne Birgitte Rønning, Olav Gjelsvik (vara for Erling Sverdrup Sandmo), Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus Østby, Kristine Berg Heggelund, Henrik Paulsen Mandelid, Anne-Marie Engel, Qaisar Farooq Akram, Elisabeth B. Kvalheim

Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo, Åse Gornitzka, Per Morten Sandset

Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Tove Kristin Karlsen, Ellen Johanne Caesar, Hanna Ekeli, Stein Roar Fredriksen, Svein Hullstein, Scarlett Ihlen, Pål Vegard Pettersen og Bente Hennie Strandh

Forfall: Erling Sverdrup Sandmo og Idar Kreutzer

Seminar for styrets medlemmer

Rektoratet presenterte følgende tema med etterfølgende diskusjon:

  • Mål og visjon for fireårsperioden
  • Strategiske saker i prosess
  • Styrets arbeid og erfaringsdeling fra tidligere styreperiode
  • Utdanning og læringsmiljø
  • Økosystem for innovasjon
  • Internasjonalisering
  • The Guild og Horizon 2020
  • Strategi – utviklingsavtale – kommunikasjon

Ordinært styremøte


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 4/2017

Protokollen er godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 3 Oppnevning av studentrepresentanter til skikkethetsnemnda ved Universitetet i Oslo

Saksnr. 2008/14503

Vedtak:

Universitetsstyret oppnevner følgende studentrepresentanter til skikkethetsnemda ved Universitetet i Oslo for perioden 1.7.2017-30.6.2018:

  • Helge Leander B. Jensen
  • Ingvild Leren Stenrud

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 1 Universitetsdirektørens lederlønnskontrakt – stillings- og resultatkrav

Saksnr. 2008/17857

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25.

Rektor Svein Stølen orienterte.


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 2 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Rektor Svein Stølen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.

Saksdokumenter


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 3 Eventuelt

Det var ingen saker under dette punktet.


 

Publisert 21. sep. 2017 12:17 - Sist endret 13. juni 2019 14:23