Rådet for samarbeid med arbeidslivet

Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA) er et forum for aktiv dialog og erfaringsutveksling mellom Universitetet i Oslo og partene i arbeidslivet. Rådet har til formål å bidra til arbeidslivsrelevansen i UiOs studietilbud. Rådet er også et rådgivende organ for Utdanningskomiteen og ledelsen ved Universitetet i Oslo.

Medlemmer

Bildet kan inneholde: sosial gruppe, team, begivenhet, standing.
Rådet for samarbeid med arbeidslivet.
Fra venstre: Johannes, Gro, Are, Julie og Gunn.
  • Gro Bjørnerud Mo, prorektor og leder
  • Gunn Enli, studiedekan, HF
  • Julie Lødrup, 1. sekretær, LO
  • Are Turmo, kompetansedirektør, NHO
  • Johannes Saastad, studie- og læringsmiljøansvarlig, Studentparlamentet
  • Vara: Arvid Ellingsen, spesialrådgiver, LO

Sekretær

Møter

Møte Dato Innkalling Referat
1/2020 31. januar Innkalling Utkast til referat
2/2020 15. mai Innkalling  
3/2020 14. september  

 

4/2020 17. november    
I henhold til mandatet vil RSA presentere sitt arbeid i Utdanningskomiteen 1. desember 2020.
Publisert 7. jan. 2020 12:48 - Sist endret 8. mai 2020 13:48