Rådet for samarbeid med arbeidslivet

Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA) er et forum for aktiv dialog og erfaringsutveksling mellom Universitetet i Oslo og partene i arbeidslivet. Rådet har til formål å bidra til arbeidslivsrelevansen i UiOs studietilbud. Rådet er også et rådgivende organ for Utdanningskomiteen og ledelsen ved Universitetet i Oslo.

Medlemmer

Bildet kan inneholde: sosial gruppe, team, begivenhet, standing.
Rådet for samarbeid med arbeidslivet 2020.
Fra venstre: Johannes, Gro, Are, Julie og Gunn.
  • Bjørn Stensaker, viserektor og leder
  • Gunn Enli, studiedekan, HF
  • Julie Lødrup, 1. sekretær, LO
  • Are Turmo, kompetansedirektør, NHO
  • Karl Oskar Lie Bjerke, studie- og læringsmiljøansvarlig, Studentparlamentet

Vara

  • Arvid Ellingsen, spesialrådgiver, LO
  • Trine Waaktar, studiedekan SV
  • Malene Iren Eilertsen, Studentparlamentet

Sekretær

Møter 2021

Møte Dato Innkalling Referat
1/2021 17. februar Innkalling Referat
2/2021 20. april Innkalling Referat
3/2021 10. juni Innkalling Referat
4/2021 20. oktober Innkalling Referat
5/2021 16. november Innkalling Utkast til referat
I henhold til mandatet presenterer RSA sitt arbeid i Utdanningskomiteen 30. november 2021 kl. 1430-1545.
Publisert 7. jan. 2020 12:48 - Sist endret 19. nov. 2021 14:33