Møter i Utdanningskomiteen 2020

Møte Dato Innkalling Referat
1/2020 3. februar Innkalling Referat
2/2020 30. og 31. mars – "lunsj-til-lunsj"-seminar med Utdanningskomiteen og de administrative studielederne    
3/2020 14. april - fellesmøte med Forum for forskningsdekaner  

 

4/2020 4. mai    
5/2020 2. juni    
6/2020 25. august    
7/2020 22. september    
8/2020 12. og 13. oktober – "lunsj-til-lunsj"-seminar med Utdanningskomiteen    
9/2020 1. desember    
Publisert 19. des. 2019 12:52 - Sist endret 14. feb. 2020 18:50