Møter i Utdanningskomiteen 2019

Møte Dato Innkalling Referat
1/2019 22. januar Program: På vei mot Strategi 2030 Presentasjoner
2/2019 12. februar Avlyst  
3/2019 18.-19. mars Innkalling og program

Utkast til referat fra UK-møtet

Presentasjoner fra UK-møtet og seminar

4/2019 23. april Avlyst  
5/2019 21. mai Avlyst  
6/2019 11. juni Innkalling Utkast til referat
7/2019 27. august Utgår  
8/2019 3. september Innkalling  
9/2019 29.-30. oktober Seminar  
10/2019 2. desember   Flyttet fra 26/11 til 2/12. 
11/2019 17. desember Utgår  
Publisert 18. mai 2016 12:28 - Sist endret 6. nov. 2019 10:34