English version of this page

Utdanningskomiteen

Utdanningskomiteen er et rådgivende organ for rektoratet. Komiteen er et forum for drøfting av utdanningsstrategiske spørsmål og erfaringsutveksling mellom UiOs faglige ledelse, fakultetenes faglige ledelse og studenter.

Medlemmer

  • Prorektor Gro Bjørnerud Mo (leder)
  • Fakultetenes studiedekaner eller tilsvarende funksjon
  • En representant fra LINK
  • En representant fra Universitetsbiblioteket
  • Tre studentrepresentanter

Sekretær: avdelingsdirektør Hanna Ekeli, Avdeling for studieadministrasjon.

Møter 2019

Møte Dato Innkalling Referat
1/2019 22. januar - Fellesmøte med Forum for forskningsdekaner Program Presentasjoner
2/2019 12. februar Avlyst  
3/2019 18. og 19. mars - Seminar med studielederne Innkalling og program

Referat fra UK-møtet

Presentasjoner fra UK-møtet og seminar

4/2019 23. april Avlyst  
5/2019 21. mai Avlyst  
6/2019 11. juni Innkalling Referat
7/2019 27. august Utgår  
8/2019 3. september Innkalling Referat
9/2019 29.-30. oktober - Seminar    
10/2019 2. desember (flyttet fra 26/11) Innkalling  
11/2019 17. desember Utgår  

Møter 2020

Møte Dato Innkalling Referat
1/2020 3. februar    
2/2020 27. februar – fellesmøte med Forum for forskningsdekaner    
3/2020 30. og 31. mars – "lunsj-til-lunsj"-seminar med Utdanningskomiteen og de administrative studielederne  

 

4/2020 4. mai    
5/2020 2. juni    
6/2020 25. august    
7/2020 22. september    
8/2020 12. og 13. oktober – "lunsj-til-lunsj"-seminar med Utdanningskomiteen    
9/2020 1. desember    

Kontakt

Kirsti Margrethe Mortensen

Maler

Mal for innmelding av saker til Utdanningskomiteen:

Publisert 22. jan. 2015 08:42 - Sist endret 27. nov. 2019 15:30