English version of this page

Utdanningskomiteen

Utdanningskomiteen er et rådgivende organ for rektoratet. Komiteen er et forum for drøfting av utdanningsstrategiske spørsmål og erfaringsutveksling mellom UiOs faglige ledelse, fakultetenes faglige ledelse og studenter.

Medlemmer

  • Prorektor Gro Bjørnerud Mo (leder)
  • Fakultetenes studiedekaner eller tilsvarende funksjon
  • En representant fra LINK
  • En representant fra Universitetsbiblioteket
  • Tre studentrepresentanter

Sekretær: avdelingsdirektør Hanna Ekeli, Avdeling for studieadministrasjon.

Møter 2020

Møte Dato Innkalling Referat
1/2020 3. februar Innkalling

Referat

Ekstraordinært 17. mars Innkalling Referat
Ekstraordinært 24. mars Innkalling Referat
2/2020 30. og 31. mars – "lunsj-til-lunsj"-seminar med Utdanningskomiteen og de administrative studielederne30. og 31. mars – "lunsj-til-lunsj"-seminar med Utdanningskomiteen og de administrative studielederne30. og 31. mars – "lunsj-til-lunsj"-seminar med Utdanningskomiteen og de administrative studielederne30. og 31 mars - "lunsj-til-lunsj" seminar med Utdanningskomiteen og de administrative studielederne Avlyst  
3/2020 14. april – fellesmøte med Forum for forskningsdekaner Avlyst

 

Ekstraordinært 30. april Innkalling Referat
4/2020 4. mai Innkalling Referat
5/2020 5. juni Innkalling Referat
6/2020 25. august    
7/2020 22. september    
8/2020 2. og 3. november – "lunsj-til-lunsj"-seminar med Utdanningskomiteen og administrative studieledere    
9/2020 1. desember    

Kontakt

Kirsti Margrethe Mortensen

Maler

Mal for innmelding av saker til Utdanningskomiteen:

Publisert 22. jan. 2015 08:42 - Sist endret 28. juli 2020 13:04