English version of this page

Utdanningskomiteen

Utdanningskomiteen er et rådgivende organ for rektoratet. Komiteen er et forum for drøfting av utdanningsstrategiske spørsmål og erfaringsutveksling mellom UiOs faglige ledelse, fakultetenes faglige ledelse og studenter.

Medlemmer

  • Prorektor Gro Bjørnerud Mo (leder)
  • Fakultetenes studiedekaner eller tilsvarende funksjon
  • En representant fra LINK
  • En representant fra Universitetsbiblioteket
  • Tre studentrepresentanter

Sekretær: avdelingsdirektør Hanna Ekeli, Avdeling for studieadministrasjon.

Møter 2019

Møte Dato Innkalling Referat
1/2019 22. januar
Fellesmøte med Forum for forskningsdekaner
Program Presentasjoner
2/2019 12. februar Avlyst  
3/2019 18. og 19. mars
Seminar med studielederne
Innkalling og program

Utkast til referat fra UK-møtet

Presentasjoner fra UK-møtet og seminar

4/2019 23. april Avlyst  
5/2019 21. mai Avlyst  
6/2019 11. juni Innkalling  
7/2019 27. august Utgår  
8/2019 3. september    
9/2019 29.-30. oktober
SeminarSeminarSeminar
   
10/2019 26. november    
11/2019 17. desember Utgår  
Publisert 22. jan. 2015 08:42 - Sist endret 4. juni 2019 14:50