English version of this page

Utdanningskomiteen

Utdanningskomiteen er et rådgivende organ for rektoratet. Komiteen er et forum for drøfting av utdanningsstrategiske spørsmål og erfaringsutveksling mellom UiOs faglige ledelse, fakultetenes faglige ledelse og studenter.

Medlemmer

  • Prorektor Gro Bjørnerud Mo (leder)
  • Fakultetenes studiedekaner eller tilsvarende funksjon
  • En representant fra Fagområdet for universitetspedagogikk
  • En representant fra Universitetsbiblioteket
  • Tre studentrepresentanter

Sekretær: avdelingsdirektør Hanna Ekeli, Avdeling for fagstøtte

Møter 2018

Møte Dato Innkalling Referat
1/2018 15. januar Innkalling Referat
2/2018 27. februar Program for seminar Oppsummering fra seminar
3/2018 14. mars Innkalling Referat
4/2018 17. april Innkalling Referat
5/2018 15. mai Fellesmøte med forskningsdekanene
6/2018 12. juni Innkalling Referat
7/2018 28. august Innkalling Utkast til referat
8/2018 18. september Innkalling  
9/2018 16. oktober    
10/2018 13. november    
11/2018 18. desember    
Publisert 22. jan. 2015 08:42 - Sist endret 13. sep. 2018 14:20