English version of this page

Utdanningskomiteen

Utdanningskomiteen er et rådgivende organ for rektoratet. Komiteen er et forum for drøfting av utdanningsstrategiske spørsmål og erfaringsutveksling mellom UiOs faglige ledelse, fakultetenes faglige ledelse og studenter.

Medlemmer

  • Viserektor Bjørn Stensaker (leder)
  • Fakultetenes studiedekaner eller tilsvarende funksjon
  • En representant fra LINK
  • En representant fra Universitetsbiblioteket
  • Tre studentrepresentanter

Sekretær: avdelingsdirektør Hanna Ekeli, Avdeling for studieadministrasjon.

Møter 2021

Møte Dato Innkalling Referat
1/2021 19. januar Innkalling Referat
2/2021 16. februar Innkalling Referat
3/2021 16. mars Innkalling Referat
4/2021 19. april Innkalling Referat
5/2021 10. og 11. mai: lunsj- til lunsjseminar  Program Presentasjoner
6/2021 1. juni Innkalling Referat
7/2021 24. august Innkalling Referat
8/2021 28. september Avlyst. Arbeidsgruppene igangsettes.  
9/2021 19.–20. oktober: lunsj- til lunsjseminar Innkalling Presentasjoner gitt på seminaret
  30. november: Utdanningskonferanse Program og påmelding  
10/2021 30. november Innkalling  
11/2021 9. desember - digitalt møte    

Se også innkallinger og referater fra møter i 2020.

Kontakt

Kirsti Margrethe Mortensen

Maler

Mal for innmelding av saker til Utdanningskomiteen:

Publisert 22. jan. 2015 08:42 - Sist endret 25. nov. 2021 10:19