Utdanningskomitéen inviterer faglige studieledere til seminar om "Kvalitet i vurdering og sensur"

Den primære målgruppen for seminaret er Utdanningskomiteens medlemmer og faglige studieledere.

9.00–9.10 Velkomst (ved Ragnhild Hennum, prorektor, UiO)

Ordstyrer: Ingrid Os
9.10–9.45 Stefan Schauber, CEMO, UV: «Kvalitetssikring av digitale eksamener: Erfaringer fra Det medisinske fakultet»
9.45–10.20 Eli Ottesen, studiedekan, UV: «Det eksterne blikket på eksamen - Erfaringer med tilsynssensor» og Jorun Buli-Holmberg, Institutt for spesialpedagogikk, UV: «Erfaringer med tilsynssensor og skyggesensor»

10.20–10.40 Pause

Ordstyrer: Eirik Welo
10.40–11.15 Omid Mirmotahari, førsteamanuensis, IFI, MN: «Individuell automagisk tilbakemelding etter eksamen»
11.15–11.50 Pål Adrian Ryen, nestleder, NSO: «Hvordan sikre rettferdig sensur?» (presentasjonen er etterlyst)

11.50–12.35 Lunsj

Ordstyrer: Eli Ottesen
12.35–13.10 Jan Frich, professor og avdelingsleder, Institutt for helse og samfunn, MED: «Hvordan arbeides det med å sikre kvaliteten på eksamener ved medisinstudiet?»
13.10–13.45 Carl Henrik Gørbitz, professor, Kjemisk institutt, MN: «Digital eksamen for sikrere, bedre og mer effektiv sensur»
13.45–14.00 Eirik Welo, studiedekan, HF: Oppsummering

Arrangør

Utdanningskomitéen
Publisert 21. okt. 2016 16:51 - Sist endret 2. nov. 2016 22:30