Undervisningsseminar 2017

Under overskriften "Undervisning - hva, hvorfor og hvordan" inviterer vi til et inspirerende seminar for og med UiOs undervisere.

 

Vi ønsker at seminaret skal:
- løfte fram de gode tankene om undervisning som finnes ved UiO
-
samle underviserne på tvers av fagmiljøene
-
være hverdagsnært
-
fokusere på dialog.

 

 

Undervisning - HVA, HVORFOR og HVORDAN

Lunsj serveres fra kl. 11.15.

Konferansierer/refleksjonsstartere underveis: Hans Christian Paulsen, leder av Studentparlamentet og  Ingvild Leren Stensrud, Studie- og læringsmiljøansvarlig / Likestillingsansvarlig i Studentparlamentet.

 

Første del

12.00 Velkommen ved prorektor Ragnhild Hennum.

Innledning ved Christian Jørgensen, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen.

Underviseren som ikke liker å undervise. Om ulike undervisere og forskningsbasert tilnærming til aktive undervisningsmetoder, constructive alignment og vurdering.

 

Refleksjon og pause

 

Andre del

13.00 Korte foredrag om konkrete undervisningssituasjoner fra UiOs undervisere.

Øivind Bratberg, førstelektor, Institutt for statsvitenskap, UiO:
Kvalitet i kvantitet: hvordan oppnå læring i store universitetskurs?

Tone Selboe, professor, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, UiO:
Dialog med studentene. Hvordan får du det til? Hvorfor er det så viktig? Vinneren av Morgenbladets formidlingspris, forteller om hvordan hun bruker dialog og samhandling med studentene for at studentene skal lære.

 

Pause med kaffe og kake

 

Bjørn Høyland, professor, Institutt for statsvitenskap, UiO:
Flipped Europe

I will talk about my experience with developing an interactive, or flipped classroom, approach to an undergraduate course on EU decision-making and policy areas. The students are expected to watch some videos, do some readings and answer some quizzes prior to our weekly meeting. This material is put together on the openEdX platform, which allow for a fully digital learning experience. In the meetings, I alternate between micro-lectures and student tasks that provide another take on the material, with the purpose providing an area for developing the theoretical tools and familiarizing students with the empirics. In addition, the meetings include activities that encourage students to follow current EU affairs and make up their own minds. I use mentimeter.com, an interactive quiz / lecture interface to encourage student participation. (

 

Ane Ohrvik, førsteamanuensis, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO:

Snurr film! Visuell formidling som kunnskaps- og ferdighetsmål.
Studentenes kunnskap og ferdigheter vurderes oftest gjennom skriftlige arbeider. Samtidig vet vi jo at studentene utfordres på veldig mye mer enn skriving når de kommer ut i arbeidslivet. Hvordan fanger vi undervisere opp dette? Og kan vi, som kanskje kan skriving best, utfordre dem på ting vi selv ikke er eksperter på?
 

 

Refleksjon og pause

 

Tredje del

14.45 Aktiviserende og dialogpreget foredrag og oppsummering om læring, læringsmiljø og studentaktivitet ved Knut Mørken, professor Matematisk institutt og Heidi Breen Råken, student ved UV.

 

 

Seminaret slutter ca kl. 16.00


Bonusprogram

Revitalisering av læringsmiljøet: HumSam-biblioteket har bygget om. Velkommen til omvisning i biblioteket i GSH med bibliotekets leder Halvor Kongshavn.
Meld deg på hvis du har tid til å ta en titt på det nye flotte HumSam-biblioteket.


Etter seminaret vil vi legge ut ressurser på denne siden - følg med!

 

Arbeidsgruppen for seminaret:

Gro Enerstvedt Smenes, studieleder HF
Knut Mørken, professor, MN
Øyvind Wiborg, førsteamanuensis, SV
Jesper Havrevold, USIT
Ingvild Leren Stensrud, Studentparlamentet
Prosjektleder Ingrid Sand, studier/førsteåret, MN

 

Arrangør

Utdanningskomitéen
Publisert 20. jan. 2017 13:19 - Sist endret 9. okt. 2017 11:11