English version of this page

Kandidatene Stølen, Mo, Gornitzka og Sandset

Svein Stølen stiller som rektorkandidat med prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo og viserektorkandidatene Åse Gornitzka og Per Morten Sandset.

Gro Bjørnerud Mo og Svein Stølen. Foto: © UiO/Anders Lien

Bli kjent med Svein Stølen

Hvorfor ønsker du å bli UiOs neste rektor?

– Jeg er veldig glad i UiO, både menneskene og felleskapet, og rollen vår i samfunnet. Men vi må utvikle oss, og få til et bedre samspill både internt og med samfunnet rundt oss for å få ut kraften i universitetet. Vi skal være et arnested for kritisk tenkning og grunnforskning, men også bidra til å løse samfunnsutfordringene. Jeg er spesielt opptatt av forbedringspotensialet innen utdanning, personalpolitikk og tverrfaglighet. Som leder vil jeg være «nedpå» og opptatt av konkret handling, og mener at jeg som instituttleder og prodekan ved MN-fakultetet har vist at jeg kan stake ut en retning og få ting gjort. Mange har bedt meg om å stille som rektorkandidat.

– Samhandling er en hjertesak. Vi må bygge en kultur og en tankegang for samhandling på tvers i organisasjonen, på alle nivåer. Det kan være hardt arbeid å samhandle, men jeg vil både utfordre og lytte for å sikre forankring i hele organisasjonen.

Kandidatenes egne personpresentasjoner