English version of this page

Val av rektor og prorektor

Tilsette og studentar ved UiO vel kvart fjerde år sin eigen rektor og prorektor. Valet er regulert av Lov om universitet og høgskular og Valreglement for UiO.

Rektorval 2021

Publisert 28. juni 2011 14:56 - Sist endret 25. sep. 2020 14:38