Regler for bruk av undervisningslokaler ved Klinmed

Alle brukere plikter å sette seg inn i reglementet for bruk av undervisningslokaler.

Det er særskilte ordninger ved Ullevål sykehus og Rikshospitalet, se de enkelte punkter.

Publisert 26. mars 2015 12:33 - Sist endret 11. mars 2016 16:45