English version of this page

Regelverk innen personal

Overordnet regelverk

Statsansatteloven, hoved-, tilpasnings- og tariffavtaler samt UiOs lønns- og personalpolitikk og personalreglement legger grunnleggende føringer for regelverksdokumenter innen personal.

Felles regelverk for alle stillingsgrupper

Rettigheter til arbeidsresultater, sidegjøremål, permisjon m.m. er nedfelt i regelverksdokumenter som er felles for alle stillingsgrupper ved UiO.

Ledelse

For noen ledergrupper finnes det særskilte regelverksdokumenter.

Vitenskapelig ansatte

Ansettelse, kompetanseopprykk og visse arbeidsvilkår for vitenskapelig ansatte er nedfelt i særskilte regelverksdokumenter.

Teknisk-administrativt ansatte

Ansettelse av teknisk-administrativt ansatte er nedfelt i særskilte regelverksdokumenter.