English version of this page

Regelverk for vitenskapelig ansatte

Ansettelse, kompetanseopprykk og visse arbeidsvilkår for vitenskapelig ansatte er nedfelt i særskilte regelverksdokumenter.

For andre tema se personalreglementet og felles regelverk for alle stillingsgrupper.


Stillingsstruktur

Det vitenskapelige personalet ved UiO kan deles inn i følgende hovedkategorier av stillingsgrupper:

  • Forsknings- og undervisningsstillinger
  • Forskerstillinger (egen lønnsplan)
  • Rekrutteringsstillinger
  • Utdanningsstillinger

Informasjon om de vitenskapelige stillingskategoriene framgår av:

Ansettelse

Generelle retningslinjer ved ansettelser

Merk:

I 2019 reviderte UiO deler av sine interne retningslinjer for vitenskapelige ansettelser. De nye retningslinjene ble vedtatt av universitetsstyret i desember 2019 og er lenket til under.

Av hensyn til pågående prosesser som følger de tidligere retningslinjene vil disse inntil videre være tilgjengelige. Gå til tidligere retningslinjer.

Retningslinjer for forlengelse av ansettelser

Lokale retningslinjer ved ansettelser

Det humanistiske fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det medisinske fakultet

Særskilte stillinger

Kompetanseopprykk

Retningslinjer som gjelder alle fagområder

Særskilte retningslinjer for humanistiske fag

Særskilte retningslinjer for medisinske fag

Særskilte retningslinjer for odontologiske fag

Særskilte retningslinjer for realfag (MNT-fag)

Særskilte retningslinjer for samfunnsvitenskap

Særskilte retningslinjer for utdanningsvitenskap

Arbeidstid  og -oppgaver

Forsknings- og utdanningstermin

Publisert 20. sep. 2012 14:19 - Sist endret 24. nov. 2020 15:33