English version of this page

Regelverk for vitenskapelig ansatte

Tilsetting, kompetanseopprykk og visse arbeidsvilkår for vitenskapelig ansatte er nedfelt i særskilte regelverksdokumenter.

For andre tema se personalreglementet og felles regelverk for alle stillingsgrupper.


Stillingsstruktur

Det vitenskapelige personalet ved UiO kan deles inn i følgende hovedkategorier av stillingsgrupper:

  • Forsknings- og undervisningsstillinger
  • Forskerstillinger (egen lønnsplan)
  • Rekrutteringsstillinger
  • Utdanningsstillinger

Informasjon om de vitenskapelige stillingskategoriene framgår av:

Tilsetting

Generelle retningslinjer ved tilsettinger

Lokale retningslinjer ved tilsettinger

Det humanistiske fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Særskilte stillinger

Kompetanseopprykk

Retningslinjer som gjelder alle fagområder

Særskilte retningslinjer for humanistiske fag

Særskilte retningslinjer for odontologiske fag

Særskilte retningslinjer for realfag (MNT-fag)

Særskilte retningslinjer for samfunnsvitenskap

Særskilte retningslinjer for utdanningsvitenskap

Arbeidstid  og -oppgaver

Forsknings- og undervisningstermin

Publisert 20. sep. 2012 14:19 - Sist endret 19. nov. 2019 10:31