English version of this page

Felles regelverk for alle stillingsgrupper

Bestemmelsene for en lang rekke arbeidsforhold er nedfelt i regelverksdokumenter som er felles for alle stillingsgrupper ved UiO.

Arbeidsresultater

Barnehage

Bevertning og representasjon

Elektroniske kommunikasjonstjenester

Pensjon

Permisjon

Påskjønnelser og gaver

Sidegjøremål og eierinteresser

Tjenestereise

Underslag, tyveri, bedrageri og utroskap i statstjenesten

Annet

Publisert 20. sep. 2012 16:26 - Sist endret 22. mai 2018 15:58