Nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d.

Vil du ta en doktorgrad mens du jobber? Nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d. er treårige forskerutdanninger. Du tar en ordinær doktorgrad samtidig som du er ansatt i en norsk bedrift eller offentlig virksomhet.

For begge ordninger gjelder at forskningen må være relevant for virksomheten. Den ansatte som skal ta en doktorgrad må søke om opptak på et ordinært ph.d.-program. Kandidaten skal dele tida mellom virksomheten og universitetet og skal ha veileder begge steder.

Mottar prosjektstøtte

Bedrifter som inngår avtale om nærings-ph.d. eller offentlig sektor-ph.d. får et årlig økonomisk tilskudd fra Norges forskningsråd som tilsvarer makismalt 50 prosent av gjeldende stipendiatsats i tre år. Pengene gis som prosjektstøtte til bedriften og ikke som personlig stipend til kandidaten.


Publisert 11. sep. 2013 13:27 - Sist endret 24. aug. 2016 12:48