Gaver til UiO

Vil du gi et viktig bidrag til samfunnsutviklingen og våre felles utfordringer? Da kan du støtte prosjekter, fagmiljøer eller UiO generelt.

Felles utfordringer som klima, miljø og helse er viktige satsingsområder fremover. Det er stor interesse og engasjement for forskning og utvikling innen ulike områder, og takket være generøse givere har flere forskningsmiljøer blitt styrket.

Du kan støtte enkeltprosjekter, fagmiljøer eller UiO generelt. Vi håper du vil bidra til fremtiden ved å gi en gave til UiO.

Kunnskap forandrer alt

Forskning og ny kunnskap er grunnlaget for fornyelse av samfunnet og der har UiO en viktig rolle å spille. Frem mot år 2020 skal vi utvikle UiO til et internasjonalt forskningsuniversitet – hvor forskning, utdanning, formidling og innovasjon skal virke sammen på sitt beste.

Universitetet skal være et faglig kraftsenter som bidrar med ny viten og som utvikler samfunnets og individenes evne til å stille gode spørsmål og finne holdbare svar.

Publisert 27. mai 2010 10:58 - Sist endret 1. jan. 2019 12:51