Hvor aktiv skal forvaltningen være når livet er en strøm av hendelser?

Hva slags forvaltning vi vil ha – presser digitaliseringen fram nyskapninger vi ikke helt ser rekkevidden av? Står vi ved et veiskille mht hvor passiv borgeren skal være?

Hvilke muligheter og utfordringer  gir teknologien når vi bygger velferdsstaten basert på livshendelser?

NAV har med sin dreining av digitalisering i retning av livshendelser blitt et forbilde og rollemodell for digitalisering i offentlig sektor. I stedet for å lage store databaser ser NAV for seg en strøm av hendelser. NAVs arbeid er positivt for digitaliseringen, men hvilke problemstillinger reiser det, og hvor anvendelig er det for andre etater?

Hensikten med seminaret er å få bedre innsyn i hva NAV gjør på dette området, hvilke utfordringer dette har, både for bruker og for de offentlige styringsmodellen og hva en kan lære som har betydning for andre etater. 

 

Video fra seminarets foredrag 

 

 

 

Program

08.00 Registrering og enkel bevertning
08:30

Velkommen ved Partnerforums sekretariat

Et møte med NAV i 2035

08:35 Livet er en strøm av hendelser  (PDF) Bjørn Frode KvernstuenNAV
09:10 Veien til fremtidens velferdssamfunn  Torbjørn Larsen, NAV 
09:35 Diversity and Inclusion in Research and Innovation Processes (PDF) George Anthony Giannoumis,  Oslo Met
10:00 Pause
10:15 Kunstig intelligens – muligheter og utfordringer (PDF) Hilde Lovett,  Teknologirådet
10:40 Introduksjon til diskusjonen (PDF) ved Arild Haraldsen, Digi.no
10:55 Diskusjon ledet av Arild Haraldsen
11:30 Slutt
  Med forbehold om endringer

Nettverksseminarene er forbeholdt ansatte hos partnerne.

Påmelding    

Om foredragene og foredragsholderne

Bjørn Frode Kvernstuen er Senior Data Engineer og Tech lead i Data og Innsiktsavdelingen i NAV IT. Med et hjerte for data og Java leder han nå utviklerteamet i prosjektet «Modernisering av  Folkeregisteret i NAV». I Data og Innsikt er han særlig engasjert i dataforvaltning, og utvikler verktøy for å ivareta dette i en data-dreven organisasjon."LinkedIn: @bfk"

Konseptet «Livet er en strøm av hendelser» handler om å fange hendelser i menneskenes liv som påvirker deres forhold til NAV. Dataene består av velbeskrevne hendelser som genereres av borgerne selv (via f.eks. Folkeregisteret og andre offentlige registre), arbeidsgivere, samhandlere og NAV selv. Presentasjonen vil forklare konseptets helhet, teknologi, påvirkning på organisasjonen, samt løsninger for dataforvaltning og personvern. «Livet er en strøm av hendelser» er en forutsetning for å utvikle NAV til å bli en pålitelig og effektiv data-drevet plattform.

Torbjørn Larsen har i løpet av tre å som IT-direktør i NAV blitt en av offentlig sektors mest profilerte ledere. Gjennom sin tid i NAV har Larsen har vært en tydelig pådriver for digital transformasjon av velferdssamfunnet og satt i gang en endringsreise som har fått anerkjennelse langt utenfor Norges grenser. Nylig ble det kjent at Larsen har valgt å gå løs på nye utfordringer utenfor NAV. Foredraget gir oss et innblikk i strategiske veivalg NAV har tatt, før Larsen gir oss et frempek på hvordan Norge kan ta plass i det digitale førersetet.

Larsen er utdannet Master of Science fra NTNU i Trondheim (1990) og Master in Technology Management fra NTNU/MIT (2003). Tidligere i karrieren har han hatt flere lederstillinger i både offentlig og privat sektor. Under Atea Community 2017 ble Larsen tildelt prisen Årets digitaliseringsleder for sin offensive og fremoverlente tilnærming til digitaliseringen av NAV.

Hilde Lovett (MSc i informatikk fra Universitetet i Oslo og MSc i Technology Management from NTNU i Trondheim) har vært prosjektleder i Teknologirådet siden 2011. Hun har for tiden ansvar for prosjekter innen helse, AI og blockchain. Hun har tidligere jobbet for Telenor Forskning og Innovasjon, Universitet i Aarhus og Norsk Regnesentral. 


 

George Anthony Giannoumis, Oslo Met,  will talk about his work with intersectoral, interdisciplinary and international research and innovation processes with a specific focus on ICT. He will connect this into his work with universal design in public sector digitization strategies
Research shows that diversity acts as a catalyst for innovation. However, academics often work within close networks of peers. This presentation suggests a new framework for research and innovation that leverages students, external partners, and end-user communities in the design and development of information and communication technology, and argues that in order to effectively transfer innovations in ICT from academia to the public, private and civil society sectors, academics must reframe conventional approaches to innovation-driven research to capture and commercialize research-driven innovation. Case studies of diversity in research-driven innovation from the United Nations, World Health Organization, and Norway are explored.

Arild Haraldsen er selvstendig konsulent i Digi.no og har tidligere vært adm. direktør i stiftelsen NorStella som arbeidet med utvikling av standardiserte IKT-formater for samhandling. Stiftelsen var en sterk pådriver for samhandling mellom offentlige etater, og mellom offentlig og privat sektor. I den forbindelse deltok Haraldsen i forskningsprosjektet Semicolon som hadde som oppgave bl.a å kartlegge hindinger for elektronisk samhandling. Han skriver i dag kommentarartikler om dette temaet på freelance-basis i digi.no.

Om Partnerforums nettverk og seminarserie om digitalisering i statsforvaltningen

Vi møter nye og revolusjonerende digitale muligheter, som også forvaltningen må ta i bruk og tilpasse sine målgrupper. Vi står ved terskelen til samfunnsovergripende forandringer som innebærer fantastiske muligheter mht. tjenester og menneskelig samhandling, men også betydelige farer og etiske dilemmaer. Utviklingen gjør at vi må ta stilling til store og til dels problematiske spørsmål rundt overvåkning, sikkerhet, sårbarhet, personvern, forskyvning av maktforhold.
Hvordan kan statsforvaltningen best møte disse mulighetene og utfordringene?  

 

Mål for nettverket:

  • Få fram aktuelle problemstillinger og forventninger, bevisstgjøre ansatte i hos våre partnere og bidra til utveksling av relevant erfaring/kunnskap.
  • Avholde nettverksserie (6 seminarer 2016-2018) om den raskt skiftende digitale virkelighetens innvirkning på statsforvaltningen.

Målgruppe: alle partneransatte som er opptatt av digitaliseringsarbeidet i statsforvaltningen. Nettverksseminarene er kun åpne for partnernes ansatte.

En arbeidsgruppe med representanter fra partnerne møtes mellom seminarene og fremmer forslag til seminarprogram.

Tidligere er fem seminarer avholdt i nettverket - for mer informasjon: se nettverkets nettside (link)

 

Emneord: Digitalisering, IKT Innovasjon, Forvaltningspolitikk
Publisert 6. nov. 2018 11:50 - Sist endret 26. des. 2018 11:36