Seminarserier i Partnerforum

Partnerforum driver seminarserier (temanettverk) for å styrke utveksling av kunnskap og erfaringer mellom ansatte hos partnerne. Gjennom seks seminarer innen et overordnet tema legger vi tilrette for dialog og nettverksbygging mellom ansatte innen statsforvaltningen og forskere ved blant annet BI og UiOs fagmiljøer.

Seminarserien er kun åpen for ansatte hos partnerne og spesielt inviterte (som partnerne ønsker å invitere med). En trenger ikke å ha deltatt på tidligere seminarer i seminarserien for å melde seg på.

 

Pågående seminarserie/nettverk:

Samordning i statsforvaltningen

Tidligere seminarserier:

Strategisk analyse og strategiutvikling i offentlig sektor, avsluttet 2022     

Digitalisering i forvaltningen, avsluttet 2018

Arbeids- og organisasjonsformer i offentlig forvaltning, avsluttet 2015

Økonomistyring, avsluttet 2013

Etikk i forvaltningen, avsluttet 2010

HR i forvaltningen, avsluttet 2010

Innovasjon i offentlig forvaltning, avsluttet 2009

Kunnskapsledelse, avsluttet 2007

Se også lenker i menyen til venstre.

Tidligere

Illustrasjonsbilde - kveldsstemning elveroere med styrmann

På første seminar i Partnerforums seminarserie om samordning spør vi: Hva kjennetegner samordningsutfordringene i statsforvaltningen?

  Illustrasjonsbilde - person ved inngang til labyrint
  Tid og sted: 10. feb. 2022 13:0015:30, Akersgaten 64, aud. "Hovedbølet"

  Kriser røsker opp i systemer og utløser nyskapning. Hvor god er vår krisehåndtering? Hva skal til for at vi blir bedre? Overlever strategiene møtet med virkeligheten?

  Illustrasjonsbilde - person ved inngang til labyrint
  Tid og sted: 11. okt. 2021 13:0015:30, Akersgaten 64, aud. "Hovedbølet"

  Hvordan få strategien inn i eksisterende styringslinjer?

  Illustrasjonsbilde - person ved inngang til labyrint
  Tid og sted: 15. juni 2021 13:0015:30, Webinar

  Strategiutvikling og bruk av fremtidsscenarier: Om forholdet mellom styring og ledelse når beslutningstempoet øker og kravene til nytenking er stort. Hvordan jobbe med strategi når verden hele tiden endrer seg?

  Strategi -
  Tid og sted: 23. sep. 2020 13:0015:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

  Er det behov for nytenkning for å møte morgendagens utfordringer?

  Strategi -
  Tid og sted: 3. feb. 2020 12:0015:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

  Om NAVs analysearbeid og gråsoner i dialogen mellom direktorat og departement

  Strategi -
  Tid og sted: 18. juni 2019 12:0015:30, Handelshøyskolen BI

  Nettverksseminar: Strategisk analyse og strategiutvikling i offentlig sektor:  Hva kan en strategi hjelpe oss med?

  Tid og sted: 10. des. 2018 08:3011:30, Akersgt. 64, aud. Hovedbølet

  Hva slags forvaltning vi vil ha – presser digitaliseringen fram nyskapninger vi ikke helt ser rekkevidden av? Står vi ved et veiskille mht hvor passiv borgeren skal være?

  Tid og sted: 10. okt. 2018 12:0015:30, Sophus Lies auditorium,Blindern, Universitetet i Oslo

  EUs Personvernforordning - hva bør statsforvaltningen være særlig oppmerksom på? 

  Tid og sted: 22. jan. 2018 12:3015:30, Akersgata 64, aud. Hovedbølet

  Hvilken betydning vil blockchain få for forvaltningen?

  Seminar nr. 3 i nettverk for digitalisering i statsforvaltningen. Om digitalisering, nytenkning og samarbeid med næringslivet.

  Tid og sted: 9. jan. 2017 12:0015:30, Akersgt. 64-68, aud. "Hovedbølet"

  Seminar nr. 2 i nettverk for digitalisering i statsforvaltningen. Om samspillet mellom regelverksutvikling og digitalisering.

  Tid og sted: 23. aug. 2016 12:0015:30, Akersgt. 64-68, Hovedbølet

  Ny nettverksserie. Seminar nr. 1:  Digitalisering internt i virksomheten. Kulturutfordringer på arbeidsplassen.

  Tid og sted: 7. okt. 2015 12:0015:30, Akersgt. 64-68, Hovedbølet

  Fra kaos til flyt - hvordan skape effektive og sunne omstillinger i statlige virksomheter?

  Tid og sted: 5. mai 2015 12:2515:30, Akersgt. 59, auditoriet (R5)

  På Partnerforums 5. seminar i rekken om arbeids- og organisasjonsformer spurte vi om nettverksorganisering er egnet i staten.

  Tid og sted: 24. nov. 2014 12:0015:15, Akersgate 59 (R5), auditoriet

  Partnerforums fjerde nettverksmøte om arbeids- og  organisasjonsformer handler om hvordan arbeidsprosesser kan fremme kunnskapsdeling og effektiv bruk av medarbeidernes kompetanse.

  Tid og sted: 2. apr. 2014 12:3015:30, Akersgt. 59 (R5), auditoriet

  Partnerforums tredje nettverksmøte om arbeids- og organisasjonsformer handlet om hvordan IKT kan bidra til kunnskapsarbeid og samhandling i forvaltningen.

  Både statlige og private virksomheter benytter åpne kontorlandskap i stadig større grad. Er kontorlandskap en gunstig måte å organisere det fysiske arbeidsmiljøet på, når forvaltningen skal møte nye krav om effektivitet og ressursutnyttelse? Og legger det til rette for bedre kunnskapsarbeid?

  Tid og sted: 28. mai 2013 12:3015:00, Akersgt 59 (R5), auditoriet

  På Partnerforums første nettverksmøte om arbeids- og organisasjonsformer så vi på bruken av team.

  Tid og sted: 17. jan. 2013 13:0015:30, Handelshøyskolen BI, rom B2-60

  På Partnerforums siste møte i økonomistyringsnettverket så vi på statlig styring av selskaper med sektorpolitiske mål.

  Hvordan er balansen mellom tett styring fra departementene og selskapenes egen handlefrihet?

  Tid og sted: 4. sep. 2012 12:0015:00, Akersgt. 59, auditoriet (R5)

  Partnerforums femte møte i økonomistyringsnettverket tok for seg ulike verktøy i departementenes styring av underliggende virksomheter.

  Tid og sted: 15. des. 2011 12:0015:00, Akersgata 59, audtioriet (R5)

  Partnerforums fjerde møte i økonomistyringsnettverket

  Tid og sted: 9. juni 2011 09:0012:00, Akersgata 59, auditoriet (R 5)

  Partnerforums tredje møte i økonomistyringsnettverket.

  Hvilke konsekvenser har Norges økonomiske situasjon for arbeidet med effektivisering og gjennomføring av reformer i forvaltningen? Vi ønsker å utforske hvordan bruk av insentiver i offentlig sektor kan bidra til mer effektive tjenester, og hvordan insentiver kan konstrueres for å støtte opp under politiske mål.  

  Tid og sted: 9. des. 2010 12:3015:00, Hotel Continental, Stortingsgaten 24, Oslo

  Partnerforums andre møte i økonomistyringsnettverket.

  Målet for seminaret var å utforske hvordan teori kan bidra til å belyse forutsetningene for god informasjonsstrøm og tillit mellom departement og underliggende virksomheter. Seminaret presenterte erfaringer fra virksomhetsledere om hvordan det oppleves å bli styrt.  

  Tid og sted: 20. okt. 2010 13:0015:30, Akersgata 59 (R5), Auditoriet

  Partnerforums første møte i økonomistyringsnettverket.

  Hva har EUs gjeldskrise å si for Norges statsbudsjett 2011 og veien videre? Hvordan skal Norge innrette sin økonomiske politikk i lys av gjeldskrisen i EU? Hvor robust er velferdsmodellen i forhold til ytre påvirkninger?