Nettverksseminarer

Partnerforum driver temanettverk for å styrke utveksling av kunnskap og erfaringer mellom ansatte hos partnerne. Gjennom en seminarrekke (6 seminarer) innen et overordnet tema legges til rette for dialog og nettverksbygging mellom ansatte innen statsforvaltningen og forskere ved BI og UiOs fagmiljøer.

Hvert nettverk har i utgangspunktet seks seminarer om ikke annet blir bestemt av partnerne. Nettverksseminarene er kun for ansatte hos partnerne. En trenger ikke å ha deltatt på tidligere seminarer i nettverket for å melde seg på.

 

Pågående nettverk:

Strategisk analyse og strategiutvikling i offentlig sektor 

Tidligere nettverk:

     -  Digitalisering i forvaltningen, avsluttet 2018

     -  Arbeids- og organisasjonsformer i offentlig forvaltning, avsluttet 2015

     -  Økonomistyring, avsluttet 2013

     -  Etikk i forvaltningen, avsluttet 2010

     -  HR i forvaltningen, avsluttet 2010

     -  Innovasjon i offentlig forvaltning, avsluttet 2009

     -  Kunnskapsledelse, avsluttet 2007

Se også lenker i menyen til venstre.

Tidligere

Strategi -
Tid og sted: 23. sep. 2020 13:0015:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Er det behov for nytenkning for å møte morgendagens utfordringer?

Strategi -
Tid og sted: 3. feb. 2020 12:0015:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Om NAVs analysearbeid og gråsoner i dialogen mellom direktorat og departement

Strategi -
Tid og sted: 18. juni 2019 12:0015:30, Handelshøyskolen BI

Nettverksseminar: Strategisk analyse og strategiutvikling i offentlig sektor:  Hva kan en strategi hjelpe oss med?

Tid og sted: 10. des. 2018 08:3011:30, Akersgt. 64, aud. Hovedbølet

Hva slags forvaltning vi vil ha – presser digitaliseringen fram nyskapninger vi ikke helt ser rekkevidden av? Står vi ved et veiskille mht hvor passiv borgeren skal være?

Tid og sted: 10. okt. 2018 12:0015:30, Sophus Lies auditorium,Blindern, Universitetet i Oslo

EUs Personvernforordning - hva bør statsforvaltningen være særlig oppmerksom på? 

Tid og sted: 22. jan. 2018 12:3015:30, Akersgata 64, aud. Hovedbølet

Hvilken betydning vil blockchain få for forvaltningen?

Tid og sted: 8. nov. 2017 12:3015:30, Universitetet i Oslo, St.Olavs plass 5, Domus Nova, auditoriet i 7. etg.

Seminar nr. 3 i nettverk for digitalisering i statsforvaltningen. Om digitalisering, nytenkning og samarbeid med næringslivet.

Tid og sted: 9. jan. 2017 12:0015:30, Akersgt. 64-68, aud. "Hovedbølet"

Seminar nr. 2 i nettverk for digitalisering i statsforvaltningen. Om samspillet mellom regelverksutvikling og digitalisering.

Tid og sted: 23. aug. 2016 12:0015:30, Akersgt. 64-68, Hovedbølet

Ny nettverksserie. Seminar nr. 1:  Digitalisering internt i virksomheten. Kulturutfordringer på arbeidsplassen.

Tid og sted: 7. okt. 2015 12:0015:30, Akersgt. 64-68, Hovedbølet

Fra kaos til flyt - hvordan skape effektive og sunne omstillinger i statlige virksomheter?

Tid og sted: 5. mai 2015 12:2515:30, Akersgt. 59, auditoriet (R5)

På Partnerforums 5. seminar i rekken om arbeids- og organisasjonsformer spurte vi om nettverksorganisering er egnet i staten.

Tid og sted: 24. nov. 2014 12:0015:15, Akersgate 59 (R5), auditoriet

Partnerforums fjerde nettverksmøte om arbeids- og  organisasjonsformer handler om hvordan arbeidsprosesser kan fremme kunnskapsdeling og effektiv bruk av medarbeidernes kompetanse.

Tid og sted: 2. apr. 2014 12:3015:30, Akersgt. 59 (R5), auditoriet

Partnerforums tredje nettverksmøte om arbeids- og organisasjonsformer handlet om hvordan IKT kan bidra til kunnskapsarbeid og samhandling i forvaltningen.

Tid og sted: 20. nov. 2013 12:3015:30, Akersgt. 64-68, Hovedbølet (Arbeids- og velferdsdirektoratet/Arbeidsdepartementet)

Både statlige og private virksomheter benytter åpne kontorlandskap i stadig større grad. Er kontorlandskap en gunstig måte å organisere det fysiske arbeidsmiljøet på, når forvaltningen skal møte nye krav om effektivitet og ressursutnyttelse? Og legger det til rette for bedre kunnskapsarbeid?

Tid og sted: 28. mai 2013 12:3015:00, Akersgt 59 (R5), auditoriet

På Partnerforums første nettverksmøte om arbeids- og organisasjonsformer så vi på bruken av team.

Tid og sted: 17. jan. 2013 13:0015:30, Handelshøyskolen BI, rom B2-60

På Partnerforums siste møte i økonomistyringsnettverket så vi på statlig styring av selskaper med sektorpolitiske mål.

Hvordan er balansen mellom tett styring fra departementene og selskapenes egen handlefrihet?

Tid og sted: 4. sep. 2012 12:0015:00, Akersgt. 59, auditoriet (R5)

Partnerforums femte møte i økonomistyringsnettverket tok for seg ulike verktøy i departementenes styring av underliggende virksomheter.

Tid og sted: 15. des. 2011 12:0015:00, Akersgata 59, audtioriet (R5)

Partnerforums fjerde møte i økonomistyringsnettverket

Tid og sted: 9. juni 2011 09:0012:00, Akersgata 59, auditoriet (R 5)

Partnerforums tredje møte i økonomistyringsnettverket.

Hvilke konsekvenser har Norges økonomiske situasjon for arbeidet med effektivisering og gjennomføring av reformer i forvaltningen? Vi ønsker å utforske hvordan bruk av insentiver i offentlig sektor kan bidra til mer effektive tjenester, og hvordan insentiver kan konstrueres for å støtte opp under politiske mål.  

Tid og sted: 9. des. 2010 12:3015:00, Hotel Continental, Stortingsgaten 24, Oslo

Partnerforums andre møte i økonomistyringsnettverket.

Målet for seminaret var å utforske hvordan teori kan bidra til å belyse forutsetningene for god informasjonsstrøm og tillit mellom departement og underliggende virksomheter. Seminaret presenterte erfaringer fra virksomhetsledere om hvordan det oppleves å bli styrt.  

Tid og sted: 20. okt. 2010 13:0015:30, Akersgata 59 (R5), Auditoriet

Partnerforums første møte i økonomistyringsnettverket.

Hva har EUs gjeldskrise å si for Norges statsbudsjett 2011 og veien videre? Hvordan skal Norge innrette sin økonomiske politikk i lys av gjeldskrisen i EU? Hvor robust er velferdsmodellen i forhold til ytre påvirkninger?

Tid og sted: 6. sep. 2010 13:0015:30, Akersgata 59 (R5), Auditoriet

Partnerforums sjette og siste HR-nettverksmøte tok opp begrepet medarbeiderskap og presenterte erfaringer fra Kommunal- og regionaldepartementet og Utdanningsdirektoratet. Cato Bjørkli, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, holdt innlegg om medarbeiderskap ut fra et arbeidspsykologisk perspektiv.

Tid og sted: 11. juni 2010 13:0015:30, Akersgata 59 (R5), Auditoriet

På Partnerforums femte HR-nettverksmøte presenterte man erfaringer fra rekrutteringsarbeidet hos to av våre partnere - Utlendingsnemnda (UNE) og Kunnskapsdepartementet (KD).

UNE fortalte om erfaringer med bruk av ekstern bistand ved rekruttering. Fra KD fikk vi høre om nyervervede erfaringer ved bruk av personlighetstester. Førsteamanuensis Ole I Iversen ved Handelshøyskolen BI kommenterte innleggene.

Tid og sted: 3. juni 2010 13:0015:30, Akersgata 59 (R5), Auditoriet

Partnerforums niende etikkseminar som tok for seg utfordringer og forutsetninger for saklige diskusjoner i offentligheten. 

Tid og sted: 3. juni 2010 13:0015:30, Akersgata 59 (R5), Auditoriet

Partnerforums niende etikkseminar som tok for seg utfordringer og forutsetninger for saklige diskusjoner i offentligheten.