Arrangementer

Partnerforum formidler forskningsbasert kunnskap gjennom seks ulike typer arrangementer: Konferanser, Frokostmøter, Aktualitetsseminarer, Nettverksseminarer, Topplederseminarer og Partnerseminarer.

Konferansene og frokostmøtene er åpne også for andre enn partnerne mot en lav deltakeravgift. De øvrige arrangementene er kun åpne for partnerne og spesielt inviterte.

Tidligere arrangementer er sortert via emneord/temaer i oversikten til høyre.

Kommende arrangementer

Tid og sted: 3. sep. 2018 08:30 - 10:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Kva skjer når politikarane vil selge ein politikk om utflytting av statlege arbeidsplassar samtidig som vi skal effektivisere og skape ein sterkare kunnskapsøkonomi?

Tid og sted: 10. okt. 2018 12:00 - 15:30, Sophus Lies auditorium,Blindern, Universitetet i Oslo

EUs Personvernforordning - hva bør statsforvaltningen være særlig oppmerksom på? 

Tid og sted: 23. okt. 2018 13:30 - 19:00, Sophus Lies auditorium, Blindern, Universitetet i Oslo

Hvilket potensial ligger i PF-fellesskapet? 

Tid og sted: 28. nov. 2018 09:00 - 16:00, Universitetet i Oslo, Blindern
Hvorfor klarer ikke forvaltningen å samarbeide mer på tvers og dele utviklingsinvestering og arbeidsbyrde?
Bernt Hagtvet
Tid og sted: 19. des. 2018 08:00 - 10:30, Hovedbølet, Akersgata 64-68

Frukostseminar med utgangspunkt i Hannah Arendts rettsreportasje fra 1963.