Arrangementer

Partnerforum formidler forskningsbasert kunnskap gjennom seks ulike typer arrangementer: Konferanser, Frokostmøter, Aktualitetsseminarer, Nettverksseminarer, Topplederseminarer og Partnerseminarer.

Konferansene og frokostmøtene er åpne også for andre enn partnerne mot en lav deltakeravgift. De øvrige arrangementene er kun åpne for partnerne og spesielt inviterte.

Tidligere arrangementer er sortert via emneord/temaer i oversikten til høyre.

Kommende 5 dager

19 jan.
Bildet kan inneholde: organisme, gest, plakat, finger, terrestrisk plante.
Tid og sted: 19. jan. 2022 13:0015:30, Domus Bibliotheca

Ekspertene er viktige og de har makt, men hvordan vet vi at det er riktig det de gjør? Et seminar bygget rundt boken The accountability of expertise.

Flere kommende arrangementer

Bildet kan inneholde: produkt, gest, gjøre, illustrasjon, kunst.
Tid og sted: 7. feb. 2022 08:3010:00, Webinar

Hvordan foregår egentlig rekruttering av dagens og morgendagens ledere i staten? 
 

Seminaret er flyttet til 7. februar (fra 18. januar). Alle påmeldinger fra tidligere dato blir stående, så det er ikke nødvendig å melde seg på på nytt. 

 

Illustrasjonsbilde - person ved inngang til labyrint
Tid og sted: 10. feb. 2022 13:0015:30, Akersgaten 64, aud. "Hovedbølet"

Hvor god er vår krisehåndtering? Hva skal til for at vi blir bedre?

Bildet kan inneholde: ledningsgjerde, blå, vann, metalltråd, gjerde.
Tid og sted: 2. mars 2022 13:0015:00, Akersgaten 64, aud. "Hovedbølet"

Verdensøkonomien - hvor mye kan gå galt?  Demokratiske tilbakeslag og nye spenninger mellom stormaktene. Kan Europa klare konfrontasjoner, og hvilke nye forsvarspolitiske kjerneutfordringer står Norge overfor? 

Demokratieffekt og rolleforståelse
Tid og sted: 14. juni 2022 15:0019:00, UiOs lokaler, sentrum

I mange land er demokratiet under press. Hva kjennetegner disse landene, hva er de viktigste truslene mot demokratier i dag og hvilken betydning har forvaltningen for å ivareta et robust demokrati?