Arrangementer

Partnerforum formidler forskningsbasert kunnskap gjennom seks ulike typer arrangementer: Konferanser, Frokostmøter, Aktualitetsseminarer, Nettverksseminarer, Topplederseminarer og Partnerseminarer.

Konferansene og frokostmøtene er åpne også for andre enn partnerne mot en lav deltakeravgift. De øvrige arrangementene er kun åpne for partnerne og spesielt inviterte.

Tidligere arrangementer er sortert via emneord/temaer i oversikten til høyre.

Kommende arrangementer

Tid og sted: 28. nov. 2018 09:00 - 16:00, Sophus Lies auditorium
Hvordan kan vi samarbeide bedre for å løse våre største samfunnsutfordringer?
Tid og sted: 6. des. 2018 15:00 - 17:00, Domus Academica, Juridisk Eksamenssal, Karl Johans gate 47, inng.Univ.gata

Topplederseminar: Hvordan påvirker mediene relasjonen mellom departementer og underliggende etater?

Tid og sted: 10. des. 2018 08:30 - 11:30, Akersgt. 64, aud. Hovedbølet

Hva slags forvaltning vi vil ha – presser digitaliseringen fram nyskapninger vi ikke helt ser rekkevidden av? Står vi nå ved et veiskille mht hvor passiv borgeren skal være?

Bernt Hagtvet
Tid og sted: 19. des. 2018 08:00 - 10:30, Hovedbølet, Akersgata 64-68

Frukostseminar med utgangspunkt i Hannah Arendts rettsreportasje fra 1963.