Hva er innovasjon i offentlig forvaltning?

Partnerforums første møte i Innovasjonsnettverket:

Per Koch fra Forskningsrådet drøftet kort hvorfor temaet er viktig og foretok en foreløpig begrepsavklaring. Per Ingvar Olsen fra BI gikk nærmere inn på hva forskningen sier om innovasjon i offentlig sektor, og ga noen konkrete eksempler på problemer og muligheter.

Program
13.50 Registrering, kaffe/te/frukt
14.00 Hvorfor nettverk om innovasjon i Partnerforum? (pdf) ved Per M. Koch, Direktør for analyse og strategiutvikling, Forskningsrådet.
14.15 Innovasjon i offentlig sektor. Dillemmaer og utfordringer (pdf) ved Per Ingvar Olsen, førsteamanuensis ved Inst. for innovasjon og økonomisk organisering, BI.
14.45 Pause – enkel bevertning
15.00 Videre planer for nettverket, innspill og utveksling av synspunkter på forslag
15.30 Slutt

Møtet ble avsluttet med innspill til de kommende fem møtene i ”innovasjonsnettverket”.

 

Om bidragsytere

Per Koch er direktør for analyse og strategiutvikling i Forskningsrådet med ansvar for utvikling av kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken. Fra 2000 til 2006 var han ansatt ved forskningsinstituttet STEP, senere NIFU STEP, som forsker og leder, der han hadde hovedfokus på innovasjon og innovasjonspolitikk. Fra 2003 til 2005 ledet han PUBLIN, om innovasjon i offentlig sektor, et prosjekt under EUs femte rammeprogram.

Per Ingvar Olsen er førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI. I perioden fra 2001 til 2005 var han også instituttleder. Olsen har sin doktorgrad fra Handelshøyskolen BI med en avhandling om reformene i det norske elektrisitetsmarkedet (2000). Han er i sin forskning opptatt av innovasjonsøkonomi, innovasjonssosiologi, institusjonell økonomi og organisasjonsfag med fokus på aktør-nettverksteori, prosess-teori og innovasjonsdynamikk.

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Innovasjon
Publisert 29. juni 2011 11:21 - Sist endret 27. juli 2011 14:14