Entreprenørskap i offentlig sektor - insentiver for innovasjon

Partnerforums fjerde møte i Innovasjonsnettverket:

Hva slags barrierer står i veien for entreprenørskap i offentlig sektor og hva slags incentiver kan myndighetene gjøre bruk av for å stimulere til slike innovasjonsprosesser?

Program
13.20 Registrering, kaffe/te/frukt
13.30 Kort presentasjon av EU-prosjektet Publin - om barrierer og "drivere" for innovasjon i offentlig sektor (pdf) 
          ved Per Koch, Norges forskningsråd.
13.40 Entreprenørskap og innovasjoner i offentlig sektor – noen perspektiver fra PUBLIN-prosjektet i Oslo (pdf) 
          ved Helge Godø, Forskningsleder, NIFU STEP
14.10 Fra nedleggingstruet til suksess: Hva har vært våre kritiske suksessfaktorer i endring og omstilling av en virksomhet i offentlig sektor? Case ved Pål Riis, rektor ved Ullern videregående skole
14.40 Pause
14.50 Innspill og utveksling av synspunkter
15.30 Slutt

 

Om temaet
Det er sjelden offentlig sektor knyttes til ordene entreprenørskap og innovasjon. Forskning viser imidlertid at offentlige institusjoner ofte kan være svært innovative. De utvikler nye tjenester, endrer organisasjonspraksis og finner nye måter å lære og samhandle på. Ofte er det her snakk om bottom-up prosesser, der enkeltmennesker og grupper eksperimenterer og utvikler nye måter å løse problemer på. Med andre ord: Offentlige institusjoner har sine egne entreprenører.

Om erfraringene som presenteres av Pål Riis: Ullern videregående skole har i perioden 2001-2007 gått fra å være nedleggingstruet og svært dårlig søkt til å bli en av Oslos best søkte skoler og kan vise til gode resultater i forhold til elevenes læring og læringsutbytte. Kunnskapsdepartementet kåret Ullern videregående skole til Nasjonal demonstrasjonskole for 2006-2008. Demonstrasjonsskoler er virksomheter som har arbeidet systematiske med kvalitet i opplæringen.

På dette seminaret ønsker vi å diskutere denne formen for entreprenørskap, og vurdere hva det er som fremmer slik nyskaping og hva det eventuelt er ved de offentlige systemene som hindre entreprenører fra å slippe til med innovasjoner som også andre kan ha nytte av.Om innlederne

Helge Godø er forskningsleder med ansvar for innovasjonsstudier på NIFU STEP og professor II i telematikk og datateknologi ved UniK – Universitetsstudiene på Kjeller. Han har sin doktorgrad fra Roskilde Universitetssenter, men før det, cand polit fra Universitetet i Oslo. Hans arbeidsfelt på NIFU STEP er i hovedsak innen området innovasjonsstudier, med hovedfokus på teknologiske innovasjoner, men også innen forskning om forskning, samt forsknings- og innovasjonspolitikk. Godø har utført mange evalueringer og innovasjonsstudier, mest innen teknisk og naturvitenskapelige områder, men også innen offentlig sektor. Bl.a. har han arbeidet med den norske delen av PUBLIN. Han var programstyreleder i Norges forskningsråds SK IKT – Samfunnsmessige og kulturelle forutsetninger for IKT (1998-2002). Før han kom til NIFU STEP i 1996, arbeidet han i mange år som forsker, og tilslutt som forskningssjef, ved Telenor FoU. I tidsrommet 1986-89 var han komitésekretær i Stortingets energi- og industrikomite.

Pål Riis er utdannet lektor, med fagene norsk, historie og idrett. Han arbeider nå som rektor ved Ullern videregående skole i Oslo. Tidligere har han hatt ulike lærer- og lederstillinger ved Holtet videregående skole og Ulsrud videregående skole i Oslo, og han har arbeidet som forlagsredaktør i Universitetsforlaget.

Per Koch er Direktør for analyse og strategiutvikling i Norges forskningsråd. Han var tidligere forskningsleder og i direktør i STEP, senere NIFU STEP, hvor han blant annet ledet et prosjekt om innovasjon i offentlig sektor under EUs femte rammeprogram. Han har også flere års erfaring med forsknings- og innovasjonspolitikk fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Innovasjon, FoU
Publisert 29. juni 2011 11:21 - Sist endret 12. sep. 2011 13:14