For skolesektoren

Skoletilbud ved museer og sentre

Emner for elever i vgs

Tilbud til videregående skoler som har særlig talentfulle elever med behov for mer krevende faglige utfordringer.

Kompetanseutvikling i skolen (FIKS)

FIKS leder og koordinerer UiOs arbeid med desentralisert kompetanseutvikling for skoleeiere, skoleledere og lærere.

Rekruttering av minoritetsstudenter

Vi samarbeider med skoler i Oslo-området for å rekruttere minoritetsstudenter til studier ved UiO.

Skolebesøk

Besøk universitetet, skolelaboratoriene eller et av museene. Du kan også få besøk av universitetet på din skole.

Åpen dag

På Åpen dag kan elever i videregående skole og andre interesserte besøke UiO og oppleve hvordan det er å være student for en dag. Samme dag kan rådgivere og studieveiledere gå på Rådgiverdagen.