UiOs pedagogiske akademi

Universitetet i Oslos pedagogiske akademi er en kollegial arena hvor utdanning og undervisningspraksis formidles, deles, diskuteres, kritisk evalueres, og hvor nye ideer i undervisningen utforskes, og settes på den utdanningspolitiske agendaen. UiO utnevnte 7 meritterte undervisere i 2020 og 6 i 2021, og de er alle medlemmer i akademiet.

Meritterte undervisere kull 2020. Fra venstre: Anders Malthe-Sørensen, Arnt Maasø, Birgitte Lerheim, Jarle Breivik, Morten Hjorth-Jensen, Kristin Vasbø og Lisbeth M. Brevik. Foto: Jarli&Jordan

Som medlemmer av det pedagogiske akademiet, skal de meritterte underviserne bidra til å styrke kollegiale fellesskap rundt undervisning ved UiO, fremme nytenkning rundt organisering og gjennomføring av undervisning, og bidra til kunnskapsutvikling på undervisningsområdet.

Meritteringsordningen har som mål å fremme utdanningskvaliteten ved UiO. De meritterte underviserne har vist et systematisk og målrettet arbeid med utdanningskvalitet og de er blitt vurdert opp mot fire kriterieområder utledet fra Scholarship of Teaching and Learning (SoTL-kriteriene):

  • ha fokus på studentenes læring
  • vise en klar utvikling over tid
  • ha en forskende tilnærming
  • en kollegial holdning og praksis.