Rektorbloggen

Publisert 18. juni 2018 23:29

For ett år siden ble evalueringen av norsk humanistisk forskning presentert. I mars kom evalueringen av utdanningsvitenskapelig forskning, og vi kan i dag glede oss over et meget godt resultat i evalueringen av samfunnsvitenskapene. Bildet er tydelig. Vi får samlet de sterkeste evalueringene nasjonalt og skal være godt fornøyde selv om målestokken for UiO ikke er Norge, men verden. Vi må fortsette å strekke oss i en internasjonal kontekst.

Publisert 13. juni 2018 18:46

Interessant og hyggelig å delta på ett dialogmøte om Hvordan vi måler og synliggjør universitetenes bidrag til innovasjon ved NTNU i dag. Min gode kollega Gunnar Bovim og NTNU ønsker et bredere målesystem for UH-sektoren, og har i sin utviklingsavtale programfestet at de skal bidra til å utvikle et bedre og bredere indikatorbatteri. Det handler mest av alt om universitetenes tredje samfunnsoppdrag.

General Assembly at the University of Louvain. Photo: Jacky Delorme/The Guild
Publisert 12. juni 2018 13:30

Guild Presidents call on Horizon Europe and Erasmus to strengthen Europe’s global position in science, education, and innovation. Read the joint statement from 19 Presidents from leading European Universities.

Publisert 11. juni 2018 14:12

Første dag på jobb, 1. august 2017, ba jeg om en orientering om hvordan vi jobber mot seksuell trakassering ved UiO. Dette var en direkte følge av en sommer hvor Langeland-saken fikk mye oppmerksomhet. Medio august var vi i Khrono tydelige på at vi var opptatt av tiltak. Har det så skjedd noe?

Horizon Europa - Logo
Publisert 8. juni 2018 07:51

Horizon Europe er endelig lansert. Det har vært hard tautrekking mellom ulike interessegrupper og ulike mål og behov. Etter en første rask gjennomgang er hovedinntrykket at det er et OK budsjett. Studentmobilitet prioriteres. Erasmus dobles. Globale utfordringer koples mot bærekraftsmålene. Budsjettet for å spre kvalitet økes betydelig. Men alt er ikke like klokt.

Publisert 7. juni 2018 19:56

I dag har det vært kreeringsseremoni i aulaen for 83 av de 118 doktorene som har disputert siste kvartal. Her er min tale til dem.

Publisert 6. juni 2018 13:24

The Guild of European Research-Intensive Universities er et viktig redskap for UiO. Det er nyttig å møte rektorer fra ledende universiteter i Europa i åpen, tillitsfull dialog. Men selve essensen er arbeidet med å påvirke EUs forskningsagenda og fremtid.

Publisert 5. juni 2018 00:01

UiO's goal is, in line with the Government's guidelines, to make all scientific articles from publicly funded research openly available for everyone. We still haven’t reached our goal, and need to work actively to increase the share of uploaded articles at UiO. Here is my request to you – take part in the Open Access “dugnad” at UiO, upload all your scientific articles from 2017 and onwards in Cristin!

 

Publisert 1. juni 2018 11:31

One in five people in the world still lack access to modern electricity. Is it possible to greatly improve energy access without jeopardizing the climate? Can we combine development with sustainability at a scale that truly matters? How can Africa avoid being left behind as “The Dark Continent”?

Publisert 31. mai 2018 13:47

Universitetet i Oslo (UiO) har fram til nå hatt bare én kvinnelig rektor. Nåværende rektorat ledes også av en mann. 7 av 8 dekaner er menn. Dette er synlige bevis på at noe fremdeles glipper på likestillingsområdet, når priser skal deles ut, når kampen om stillinger spisses til, når ledere velges eller tilsettes. Det er lite som tyder på at den mer uformelle verdifastsettelsen i akademia er kjønnsnøytral.

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.