Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Publisert 21. apr. 2018 09:37

Da er UiOs Kina-delegasjon vel hjemme. Jeg mener vi har gjennomført en viktig reise. Vi har besøkt ledelsen ved fire topp universiteter samt Chinese Academy of Sciences (CAS) og deltatt i flere av arrangementene under Kunnskap-departementets (KD) og Helse og Omsorg-departementets (HOD) delegasjonsreiser. Interessant også å møte kinesiske sykehusledere med sterk interesse for UiO. Reisen skal følges opp i året og årene som kommer.

Publisert 20. apr. 2018 17:22

Research and innovation must enable the EU to help realise the vision that defines it: a community of member states in which “pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity, and equality between men and women shall prevail.” (Art. 2, TEU). These values are affected by growing social inequality, changes in the labour market, demographic shifts and migration, and cultural tensions within and between states.

Publisert 18. apr. 2018 10:06

Gjesteblogg fra tidligere HF-student Karoline Henanger: Universitetene bør ta ansvar og gjøre det lettere å kunne velge praksissemestre – der ute hvor arbeidsgiverne er. Ved å få studiepoeng for å være utplassert på en relevant arbeidsplass, kombineres den trygge studiebobla med det ekte arbeidsmarkedet. Studentene får fruktbar erfaring som gir tyngde i en framtidig jobbsøkerprosess.

Publisert 17. apr. 2018 08:52

Kunnskap former vårt daglige liv. Når vi så vet at kun en liten del av den globale kunnskapsallmenningen har norsk opphav, blir viktigheten av at vitenskapelige ideer og tanker reiser åpenbar.

Publisert 16. apr. 2018 15:01

Dagens studenter er helt klart flittigere enn foreldrene deres var. Professorene Hagvet og Knutsen skriver lite opplysende om tilstanden på universitetene.

Publisert 15. apr. 2018 07:15

For mer enn 2000 år siden begynte Kina arbeidet med å etablere vannkanaler mellom sine største byer.

Publisert 13. apr. 2018 18:27

I perioden 2013-2015 publiserte UiOs forskere 798 artikler med kinesiske kollegaer. Dette er på sett og vis utgangspunktet for UiOs delegasjonsreise i Kina.

Publisert 8. apr. 2018 11:26

Olje- og energidepartementet har siden 2008 basert styringen av departementets bevilgninger til forskning, utvikling og demonstrasjon på energiområdet på en nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi: Energi21. Nå skal en ny versjon lanseres, og bemerkelsesverdig nok er behovet for forskning innen samfunnsvitenskapelige og juridiske fag lite poengtert. I tillegg mangler høringsutkastet klare tanker om humanoria og tydelig kobling til våre globale bærekraftsmål.

Publisert 5. apr. 2018 15:15

The Norwegian universities are following the development of the next European framework programme for research and innovation with anticipation. We are now putting forward a joint position paper highlighting the issues we find most important to strengthen European research and innovation.

Publisert 4. apr. 2018 19:26

Den nye loven om organisering av forskningsetisk arbeid trådte i kraft 1. mai 2017. Loven lovfester forskernes aktsomhetsplikt, forskningsinstitusjonenes institusjonelle ansvar og et krav om redelighetsutvalg. Ny forskningsetikklov reiser en rekke spørsmål knyttet til oppfølgingen ved UiO. Vi arbeider nå med implementeringen av forskningsetikkloven og vil sørge for oppfølging sentralt og lokalt ved UiO.

Publisert 3. apr. 2018 19:30

Regjeringen varsler i sin plattform at de skal «ta initiativ til en mulighetsstudie for å se på ulike tilknytningsformer for universitets- og høyskolesektoren, som for eksempel foretaksmodellen, for å sikre mer uavhengige institusjoner.» Når man skal finne en løsning er det lurt å tydeliggjøre utfordringene først. I diskusjonen som nå pågår om foretaksmodellen er riktig medisin for norske universiteter, starter man uten at diagnosen er stilt. Det mener jeg er uheldig.

Publisert 31. mars 2018 22:04

OK da. Felleski og smørefrie nanobelegg har sin absolutte misjon, men det må være lov fortsatt å glede seg over skivoks fra Tyri, fra Bratlie eller fra Seeberg.

Publisert 23. mars 2018 17:56

Nå er det påske igjen, og strie strømmer av nordmenn drar til fjells for å gjennomføre kjemiske eksperimenter som handler om å finne den optimale friksjonen mellom kunstfibermaterialer og snøkrystaller. Kort sagt: De skal på skitur

Publisert 18. mars 2018 10:02

Jeg liker det yrende livet i Oslo. Jeg liker det å bare være i byen og blant mennesker. Mange har tenkt og skrevet om dette før meg. Mest berømt er kanskje Baudelaires beskrivelse av den distinkt urbane gleden over å bade i folkehavet.

Publisert 16. mars 2018 13:24

Ved doktorkreeringene på Universitetet i Oslo blir en av doktorandene bedt om å holde en tale på vegne av de nyslåtte doktorene. Vi har fått lov til å dele talen til Fredrik Meyer, som forteller om sin vei til en doktorgrad i matematikk. En inspirerende tale for alle som brenner for forskning og høyere utdanning! 

Publisert 16. mars 2018 11:15

I går hadde jeg gleden av å kreere 121 nye doktorer ved Universitetet i Oslo. Det er en stor bragd å gjennomføre en doktorgrad og vi gratulerer så mye! Fra UiO kommer det hvert år nærmere 500 nye doktorer. Det utgjør en tredjedel av alle landets doktorgrader. Under følger bilder fra seremonien og min tale til kandidatene.

Publisert 13. mars 2018 13:09

Ordningen med Sentere for fremragende forskning (SFF) har hevet kvaliteten i norsk forskning betydelig, og er kanskje den viktigste forskningspolitiske nyvinningen som har blitt introdusert de siste 20 årene. Det å svekke SFF-ordningen er en svært dårlig ide. Det blir helt feil å fjerne konkurranseelementet som et virkemiddel for å få frem toppforskningsmiljøer. Heller enn å introdusere nye virkemidler må SFF-ordningen hegnes om og videreutvikles.

Publisert 11. mars 2018 10:59

Det har vært en uke preget av de lange linjer. Det startet i Forskningsparken mandag med en diskusjon mellom politikere, næringslivsledere og forskningsinstitusjoner om mulighetene for en framtidig Oslo Science City. Vi avsluttet fredag med å diskutere bærekraft med Statssekretær Rebekka Borsch i det ærverdige kollegierommet i Domus Academica.

Publisert 7. mars 2018 22:59

Da jeg disputerte i 1988 var kun et fåtall kvinner. I fjor uteksaminert vi i Norge 1493 doktorer, og da var om lag halvparten kvinner. På 30 år har det har gått fra total mannsdominans til et flertall kvinnelige doktorer på mange fagfelt.

Publisert 6. mars 2018 14:03

Hvordan er det egentlig å studere ved UiO? Det får over 3000 potensielle studenter svar på når de torsdag 08. mars besøker Åpen dag ved UiO. Åpen dag er en stor begivenhet for UiO. Da viser vi frem studieprogrammer, studieliv, læringsmiljø, våre vakre campus og ikke minst studentene våre. Vi gleder oss!

Publisert 4. mars 2018 18:19

Denne uken møttes utdanningskomiteen og studieledere på Losby for å diskutere hvordan vi i fellesskap kan skape en framtidsrettet satsning på utdanning ved UiO. Dette var første gang alle med det øverste ansvaret, både faglig og administrativt, for studietilbudet ved UiO var samlet for å diskutere strategiske spørsmål. Det ble et utrolig lærerikt seminar!

Publisert 2. mars 2018 08:00

Fra tid til annen rykkes det ut i norsk offentlighet med beskrivelser av hvor ille det er fatt med norsk akademia. Sist ute er Akademiet for yngre forskere (AYF), som poengterer at norsk akademia presterer høyst middels og at Norge ikke har noen universiteter blant de 100 beste i verden. Denne elendighetsbeskrivelsen må nyanseres!

Denne bloggen er først publisert som et debattinlegg i Khrono.

Publisert 27. feb. 2018 14:03

UiO skal styrke innsatsen på innovasjon for å bidra til kunnskapsoverføring og verdiskaping. Et viktig virkemiddel er å styrke innovasjonen i utdanningene. Vi stimulerer til økt kreativitet og problemløsning gjennom breddeundervisningen, samtidig som vi utvikler flere spesifikke virkemidler for å sette studentene i stand til å skape sin egen virksomhet.

Publisert 25. feb. 2018 18:00

Det akademiske felleskap handler om mennesker. Uten mennesker intet universitet. Dette felleskapet skal og må kjennetegnes av åpenhet, respekt og stor takhøyde for ytringer. Den samme store takhøyden må også gjelde for å si fra når fellesskapet eller enkeltmenneskers integritet utfordres.

Publisert 22. feb. 2018 19:48

I dag ble den første boken fra det omfattende forskningsprosjektet om kongsgården på Avaldsnes på Karmøy i Rogaland lansert. Var det Dagfinn Skre selv som sa det i dag? Dette er ikke kunnskap vi kan leve av, men det er kunnskap vi kan leve for.