English version of this page

AMBIENT: Kroppslig synkronisering til audiovisuelle rytmer

Hvordan påvirker rytmer mennesker?

En person som sitter foran en PC-skjerm på et kontor.

AMBIENT vil studere hvordan rytmer i «bakgrunnen» i innendørsmiljøer, som et blinkende lys eller en tikkende klokke, påvirker folk. 

Foto: Annie Spratt/Unsplash

Om prosjektet

AMBIENT skal undersøke hvordan rytmer påvirker mennesker. En tikkende klokke er en lydlig rytme. Et blinkende lys er en visuell rytme. Slike lydlige og visuelle rytmer blandes til audiovisuelle rytmer i et rom.

Vår hypotese er at slike audiovisuelle rytmer påvirker folk, bevisst eller ubevisst. Dette vil først bli studert gjennom månedslange observasjonsstudier av folk som jobber alene på kontor. Vi skal måle de audiovisuelle rytmene og sammenligne disse med både kvalitative og kvantitative data fra deltagerne.

Deretter skal vi studere hvordan folk samarbeider gjennom nettbaserte verktøy. Målet er å utvikle en helhetlig teori om audiovisuelle og spatiotemporale rytmer. Til slutt skal vi utforske interaktive systemer for å gjenskape audiovisuelle rytmer i et nettbasert klasserom.

Varighet

01.12.2021-30.11.2025

Finansiering

Norges forskningsråd, prosjektnummer 324003

Samarbeid

RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse

Publikasjoner

 • Lesteberg, Mari & Jensenius, Alexander Refsum (2022). MICRO and MACRO - Developing New Accessible Musicking Technologies. I Iber, Michael & Enge, Kajetan (Red.), Audio Mostly 2022: What you hear is what you see? Perspectives on modalities in sound and music interaction. ACM Publications. ISSN 978-1-4503-9701-8. s. 147–150. doi: 10.1145/3561212.3561231.
 • Laczkó, Bálint & Jensenius, Alexander Refsum (2021). Reflections on the Development of the Musical Gestures Toolbox for Python. I Kantan, Prithvi Ravi; Paisa, Razvan & Willemsen, Silvin (Red.), Proceedings of the Nordic Sound and Music Computing Conference. Aalborg University Copenhagen. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2021). Best versus Good Enough Practices for Open Music Research. Empirical Musicology Review. ISSN 1559-5749. 16(1). Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Jensenius, Alexander Refsum & Platou, Jeanette (2022). Kan kunstig intelligens være kreativ? [Radio]. NRK P2 Arena.
 • al Outa, Amani; Knævelsrud, Helene; Laczkó, Bálint & Jensenius, Alexander Refsum (2022). Winner of RRI-inspired transdisciplinary side quest call. [Internett]. Centre for Digital Life Norway.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Laczkó, Bálint; Furmyr, Frida; Poutaraud, Joachim & Widmer, Marcus (2022). The Musical Gestures Toolbox for Python.
 • Lesteberg, Mari & Jensenius, Alexander Refsum (2022). MICRO and MACRO - Developing New Accessible Musicking Technologies.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2022). From ideas to reality: interdisciplinary collaborations.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2022). Open music research between art and science.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2022). Alternatives to journal-based metrics in research assessment.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2022). Experiencing the world through sound actions.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2022). Publish or Perish? Researcher assessment is about to change.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2022). Data? Åpen forskningspraksis for ikke-datadrevne fagfelt.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2022). Kunstfag og åpen forskning.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2022). RITMO and Interdisciplinarity.
 • Langslet, Sebastian Fongen; Code, David Løberg; Smith, Hallie; Riaz, Maham; von Arnim, Hugh Alexander & Poutaraud, Joachim [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). The Self-Playing Guitars at Deichman.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2022). Erfaringer med å lage 3xMOOC.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2021). Open Research as Communication Strategy.
 • Laczkó, Bálint & Jensenius, Alexander Refsum (2021). Reflections on the Development of the Musical Gestures Toolbox for Python.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. des. 2021 10:00 - Sist endret 7. des. 2022 16:11

Kontakt