English version of this page

Bli kjent med Inspera

Utformingen av din eksamen kan variere ut fra eksamensform og valgte innstillinger.

Logg inn i Inspera

Eksempel på hvordan det vil se ut

Bildet kan inneholde: rektangel, font, skjermbilde, operativsystem, parallell.

Du kan zoome inn og ut ved å trykke Ctrl + (pluss) og Ctrl - (minus). Bruk + og - tastene på det numeriske tastaturet.

(1) Status

Øverst til venstre finner du ditt kandidatnummer og status for tilkobling.  Toppmenyen skifter bakgrunnsfarge hvis tilkoblingsstatus endres.

Du ser hvor lang tid som gjenstår av eksamen. Har du fått innvilget ekstra tid, er denne lagt til i nedtellingen.

Besvarelsen din lagres automatisk hvert 15. sekund.

(2) Se meldinger

Du kan se meldinger sendt til deg ved å trykke på bjellen øverst til høyre.

(3) Valg

Du får opp ulike valg ved å trykke på knappen for innstillinger øverst til høyre.

  • Gå til innleveringsside: Du får oversikt over hvilke oppgaver som er besvart og kan levere besvarelsen.
  • Språk: Velg bokmål, nynorsk eller engelsk.
  • Tekststørrelse: Velg normal, stor, ekstra stor.
  • Jeg vil trekke meg: Kontakt en eksamensvakt hvis du ønsker å trekke deg fra skoleeksamen.

(4) Pdf-dokument

I oppgaver med PDF-dokument kan du zoome inn med + og ut med -. Du kan endre størrelsen på PDFen ved å trykke på prikkene i margen og dra.

I oppgaver med vedlagt tekstdokument (ikke pdf) kan du markere tekst med gult (hvis funksjonen er aktivert):

For å gule ut tekst i oppgaven, marker teksten du ønsker å gule ut og trykk på markeringsikonet som kommer opp.

(5) Tekstverktøy

Ved å føre musepekeren over de ulike ikonene i tekstverktøyet, vil du se en etikett med beskrivelse for hvert ikon.

Avsnittsformat: Normal, Overskrift 1, Overskrift 2 etc.
Fet skrift, kursiv, understreking, senket/hevet skrift, fjern formatering
Kopier, lim inn, angre og gjør om

Midlertidige sikkerhetskopier: Her kan du trykke og se midlertidig lagrede sikkerhetskopier som kan gjenopprettes. Hvis du f.eks. har slettet tekst ved en feiltakelse.

Legg til/fjern nummerert eller punktliste
Sett inn spesialtegn, tabell, insert drawing (hvis aktivert): tegneverktøy
Expand: Fullskjermmodus

(6) Flagging av oppgaver

Tilgjengelig om flagging er aktivert. Marker oppgaver som krever ekstra oppmerksomhet. En liste over de flaggede oppgavene er tilgjengelig fra innholdsfortegnelsen (hvis aktivert) og innleveringssiden.

(7) Stavekontroll

Trykk her for å se veiledning for stavekontroll

(8) Ordtelling og poengsum

Antall ord du har skrevet og antall poeng du kan få på denne oppgaven (hvis oppgitt).

(9) Håndtegninger

Hvis du skal tegne for hånd og levere skisseark, skal du fylle inn oppgavekode og eksamensinformasjon på ark du får utdelt.

Slik fyller du inn oppgavekode og eksamensinformasjon på skissearket:

Bruk enten blå eller sort penn når du fyller ut skissearket. 

(10) Navigeringsfelt

Innholdsfortegnelse (hvis aktivert) helt til venstre. Oppgaven som er åpen er markert med blått. Leveringsside helt til høyre. Piler for å navigere til "forrige" eller "neste" side.

Tilrettelegging i Inspera

Inspera støtter ikke spesielle verktøy for stavekontroll, bildeforstørrelse eller opplesing av tekst utover det som er beskrevet her.

Har du behov for dette, må du søke om tilrettelegging til eksamen.

Prøv selv

Du finner demoprøver i Inspera. Logg på og gå til "Demoprøver".