English version of this page

Obligatoriske aktivitetar i undervisninga

Mange emne har krav om deltaking i form av ulike aktivitetar. Desse krava er ofte ein føresetnad for å få lov til å ta eksamen.

Sjå kvar emneside for informasjon om kva som er obligatoriske aktivitetar for kvart emne.

Obligatoriske aktivitetar kan vere til dømes

  • innleveringer av oppgåver
  • obligatorisk oppmøte til undervisning
  • kommentere andre studentar sine arbeid
  • munnlege framlegg

Fakultetsspesifikk informasjon om obligatoriske aktiviteter

Det humanistiske fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det medisinske fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Spørsmål?

Kontakt studentinfosenteret på fakultetet ditt.

 

Publisert 25. juni 2015 13:42 - Sist endret 10. des. 2018 13:02