20-gruppe – Musikkvitenskap (20MUS)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen kan inngå som fordypningsfag 2 i en 80-gruppe i Bachelorprogram for estetiske studier. (80-gruppen kan ikke være i musikk.)

Emner i emnegruppen

20 sp fritt valgte emner i musikkvitenskap. Velg blant disse emnene:

 

Studenter som har valgt emner som har inngått i emnegruppen tidligere, vil fortsatt få disse godkjent. Dette gjelder emnene under, som altså ikke inngår i dag og som ikke kan velges fom. høsten 2011:

 • MUS1105 - Musikktenkningens historie
 • MUS1300 - Verdensmusikk
 • MUS1301 - Vedensmusikk og norsk folkemusikk
 • MUS1430 - Vestlig kunstmusikk
 • MUS1500 - Jazz, pop og rock
 • MUS2310 - Musikkulturforståelse
 • MUS2321 - Musikkterapi
 • MUS2420 - Opera og musikkteater
 • MUS2421 - Opera og musikkteater
 • MUS2601 - Populærmusikkanalyse
 • MUS2602 - Jazzanalyse
 • MUS2610 - Populærmusikkfordypning (10 sp)
 • MUS2611 - Populærmusikkfordypning (20 sp)
 • MUS2615 - Jazzfordypning (10 sp)
 • MUS2616 - Jazzfordypning (20 sp)
 • MUS2620 - Musikkestetikk
 • MUS2650 - Musikksosiologi
 • MUS2661 - Norsk musikkhistorie
 • MUS2670 - Kunstmusikk før ca. 1800
 • MUS2671 - Kunstmusikk før ca.1800
 • MUS2675 - Kunstmusikk etter ca. 1800
 • MUS2676 - Kunstmusikk etter ca. 1800

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger