40-gruppe – Klart Språk (40KLAR)

Om emnegruppen

Klart språk – eller «klarspråk», defineres ofte som korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekster fra det offentlige. Et dokument skrevet i klarspråk er, uavhengig av medium, «utformet slik at mottakerne lett forstår avsenderens mening og kan bruke dokumentet første gang de ser det» (Språkrådet). For å fremme et klart språk trenger du både kunnskaper og ferdigheter om språk og innsikt i samfunnet, med særlig fokus på demokrati, myndighetsutøvelse og rettssikkerhet.
Læringsmål:

  • Teoretisk kunnskap om språk, kommunikasjon, tekst og sjanger
  • Kunnskap om forholdet mellom tekst, demokrati, myndighetsutøvelse og rettssikkerhet
  • Praktiske ferdigheter i å skape klarspråklige tekster
  • Ferdigheter i analyse og vurdering av tekster i ulike sjangere
  • Ferdigheter i planlegging og veiledning innen klarspråksarbeid

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (40stp):

Annet

Emnene med KLAR-kode opprettes fortløpende etter slik de tilbys. Emne KLAR1100 – Språk og retorikk i myndighetenes sakprosa tilbys første gang høsten 2019.