KLAR2100 – Klart språk, demokrati og rettssikkerhet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Både i Norge og internasjonalt begrunnes satsing på klart språk med at dette fremmer demokratiet og rettsikkerheten. Men hva er sammenhengen mellom språk, tekst, demokrati og rettssikkerhet? Hvordan ser en demokrati- og rettsikkerhetsfremmende tekst ut? Og hva kjennetegner en tekst som svekker demokratiet? Emnet er forankra i ideen om retorisk medborgerskap, og gir blant annet innsikt i grunnleggende resepsjonsteori – hvordan tekster blir lest og hvordan de skaper sine lesere. Studentene får trening i kunsten å skape tekster som myndiggjør leseren og  legger til rette for dialog og samarbeid.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene:

  • kunne bruke teorier og begreper fra retorisk medborgerskapsteori og grunnleggende resepsjonsteori
  • kunne vurdere maktforholdene mellom myndigheter og borgere i myndighetstekster i et språklig, juridisk og samfunnsvitenskapelig perspektiv
  • ha grunnleggende ferdigheter i å skrive myndighetstekster som legger til rette for deltakelse og medborgerskap 
  • kunne veilede kolleger og koordinere skriveverksteder med tanke på å skrive tekster som samtidig er klare og myndiggjør leseren. 

Disse kunnskapene og ferdighetene er etterspurt i stadig flere yrker i offentlig sektor, men er også nyttige i andre samfunnssektorer.
 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Dette er et fordypningsemne. Vi anbefaler at du har gjennomført KLAR1100 – Språk og retorikk i myndighetenes sakprosa først.

Undervisning

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

20t seminarundervisning

En muntlig gruppepresentasjon må være bestått for å kunne avlegge eksamen. 

Eksamen

Mappevurdering. To skriftlige arbeider á ca. 5 sider

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk