40-gruppe – Norrøne og keltiske studier (40NORKELT)

Om emnegruppen

Det vil bli endringer i denne emnegruppen fra og med høsten 2019

Norrøn og keltisk kultur satte sterkt preg på Nord-Europa i middelalderen. Det var mye kontakt mellom de to nabokulturene, og de påvirket hverandre sterkt gjensidig. Det var også en betydelig norrøn bosetning på keltisk område. Det er derfor både naturlig og fruktbart å studere de to kulturene i sammenheng, slik tanken er med denne 40-gruppen. Studiet er i hovedsak basert på tekstlige kilder.

Etter fullført 40-gruppe vil studenten:

  • ha fått en innføring i filologisk arbeidsmåte
  • ha tilegnet seg sentral kunnskap om norrøn og keltisk sivilisasjon, litteratur og mytologi.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (40 stp.):

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Opptak til masterstudier

Emnegruppen kan utvides til 80–gruppe - Norrøne og keltiske studier (80NORKELT) som utgjør det faglige kravet for opptak til masterprogrammet Viking and Medieval Studies (master's two years).

Annet