40-gruppe – Norrøne og keltiske studier (40NORKELT)

Om emnegruppen

Norrøn og keltisk kultur satte sterkt preg på Nord-Europa i middelalderen. Det var mye kontakt mellom de to nabokulturene, og de påvirket hverandre sterkt gjensidig. Det var også en betydelig norrøn bosetning på keltisk område. Det er derfor både naturlig og fruktbart å studere de to kulturene i sammenheng, slik tanken er med denne 40-gruppen. Studiet er i hovedsak basert på tekstlige kilder.

Etter fullført 40-gruppe vil studenten:

  • ha fått en innføring i filologisk arbeidsmåte
  • ha tilegnet seg sentral kunnskap om norrøn og keltisk sivilisasjon, litteratur og mytologi.

Emner i emnegruppen

Obligatorisk emne:

Velg minst ett av emnene:

De resterende studiepoengene kan velges blant følgende emner (men vær oppmerksom på at IRSK1200 – Innføring i gammelirsk språk og litteratur  og NFI1101 – Norrøn grammatikk og eldre språkhistorie er obligatoriske ved utbygging til 80-gruppe – Norrøne og keltiske studier (80NORKELT2)):

Annet

Opptak til masterstudier

Emnegruppen kan utvides til 80-gruppe – Norrøne og keltiske studier (80NORKELT2) som utgjør det faglige kravet for opptak til masterprogrammet Viking and Medieval Studies (master's two years).